Transportvergunning/Ritmachtiging

Op grond van de wegvervoerovereenkomst tussen Nederland en Albanië is een transportvergunning vereist voor zowel en eigen vervoer als voor het beroepsgoederenvervoer.

Voor onderstaande soorten van vervoer of voor ritten met onbeladen voertuigen gemaakt in verband met dit vervoer is een transportvergunning niet vereist:

  1. Vervoer van post als openbare dienst;
  2. Vervoer van voertuigen die zijn beschadigd of onklaar geraakt;
  3. Vervoer van goederen in motorvoertuigen waarvan het toegestane gewicht in beladen toestand, met inbegrip van dat van aanhangwagens, niet meer is dan 6 ton of waarvan het toegestane gewicht aan lading, met inbegrip van dan van aanhangwagens, niet meer is dan 3,5 ton;
  4. Vervoer van medische goederen en uitrusting of andere goederen vereist in noodgevallen, met name bij natuurrampen;
  5. Vervoer naar en van intermodale terminals.

Transportvergunning zijn aan te vragen bij de NIWO via:
Digitaal: http://www.niwo.nl/?Pageid=224 of;
Bestelformulier: http://www.niwo.nl/images/html/Aanvragen/ritm_aanvr.pdf of;
Telefonisch: 070 3992011

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder