Afmetingen en gewichten

In het grensoverschrijdende vervoer binnen de Europese Unie gelden, afgezien van enkele kleine afwijkingen, de voorschriften die zijn vastgelegd in de Richtlijn 96/53/EG.

Uitstekende lading

  • ondeelbare lading mag (zonder ontheffing) niet meer dan 3 meter naar achteren uitsteken
  • deelbare lading mag niet meer dan 1 meter naar achteren uitsteken
  • meeneemheftrucks worden als deelbare lading beschouwd

Ontheffing

In bepaalde gevallen krijgt u voor transporten die niet voldoen aan de voorschriften een ontheffing. Vraag ontheffingen aan bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD), Mobiliteit en Vervoer.

Duurontheffing

Je kunt een duurontheffing krijgen voor geheel België voor voertuigen die inclusief lading binnen de volgende maxima vallen:

  • lengte 30 m (als het voertuig daarvoor geschikt is)
  • breedte 3,50 m
  • hoogte 4 m
  • gewicht 44 ton

Deze ontheffing is 5 jaar geldig.

Een lege container wordt beschouwd als ondeelbare lading. Je kunt hiervoor een ontheffing krijgen, maar dit kan niet als je de container als laadruimte gebruikt.

Afwijkingsattest

Dit is nodig wanneer het voertuig zelf de toegestane afmetingen overschrijdt. Je vraagt het attest aan bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

In België gelden de volgende normen:

Hoogte 1)

4,00 m

Breedte 1)

Koelvoertuigen

2,60 m

Overige voertuigen

2,55 m

Lengte 1)

Vrachtauto

12,00 m

Aanhangwagen

12,00 m

trekker/oplegger 2) 3)

16,50 m

vrachtauto/aanhangwagen 4) 5) 6)

18,75 m

1) Inclusief afneembare bovenbouw en gestandaardiseerde laadstructuren.

2) Maximale afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger 12,00 m.

3) De horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger mag niet meer bedragen dan 2,04 m.

4) De afstand tussen de achter(ste) as van een motorvoertuig en de voor(ste) as van een aanhangwagen mag niet minder bedragen dan 3,00 m.

5) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen bedraagt 15,65 m.

6) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie bedraagt 16,40 m.

Asdruk

enkele as

10 ton

enkele aangedreven as met bladvering

11,5 ton

enkele aangedreven as met luchtvering

12 ton

Dubbele as van motorvoertuigen, bij een asafstand:

van 1,00 - 1,30 m

19 ton

van 1,30 - 1,80 m

20 ton

Dubbele as van getrokken voertuigen, bij een asafstand:

tot 1,00 m

11 ton

van 1,00 - 1,20 m

16 ton

van 1,00 - 1,20 m met luchtvering

17 ton

van 1,20 m - 1,30 m

17 ton

van 1,20 m - 1,30 m met luchtvering

18 ton

van 1,30 m - 1,80 m

18 ton

van 1,30 m - 1,80 m met luchtvering

20 ton

van 1,80 m of meer

20 ton

tridem as, bij onderlinge asafstanden:

tot 1,30 m

21 ton

tot 1,30 m met luchtvering

24 ton

van 1,30 - 1,80 m

24 ton

van 1,30 - 1,80 m met luchtvering

27 ton

van 1,80 m of meer

30 ton

Gewicht

vrachtauto met 2 assen

19 ton

vrachtauto met 3 assen

26 ton

vrachtauto met 4assen

32 ton

aanhangwagen met 2 assen

20 ton

aanhangwagen met 3 assen

30 ton

trekker/oplegger met 4 assen

39 ton

trekker/oplegger met 5 of meer assen

44 ton

vrachtauto/aanhangwagen met 4 assen

39 ton

vrachtauto/aanhangwagen met 5 of meer assen

44 ton

 

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder