Stadsdistributie

Gent

Met ingang van april 2017 heeft Gent de autovrije zone uitgebreid en kent het een strenger beleid op het gebied van binnenstedelijk vervoer. Kort komt het erop neer dat het met gemotoriseerde voertuigen niet meer mogelijke is om de binnenstad van Gent in te rijden, tenzij hiervoor een vergunning is verkregen. Aangezien ook het afgiftebeleid van de vergunningen strenger wordt, zal het lastiger worden om klanten in de binnenstad te beleveren. Dit geldt zeker voor bedrijven die goederen aan particulieren leveren waarbij een grote mate van handling voorzichtigheid is geboden, of waarvan de geleverde goederen tevens gemonteerd moeten gaan worden. Voor de binnenstedelijke distributie zijn een tweetal partijen aangewezen die met ‘eco-vriendelijke’ voertuigen de goederen, die buiten het binnenstedelijk gebied worden gegroepeerd, aan de ontvangers binnen dit gebied afleveren.

Bekijk de aangewezen partijen

Voor uitvoerige informatie over oa, de het autovrije gebied in Gent en de aanvraag van een vergunning treft u aan via onderstaande link.

Vergunningen en toegangsbeleid

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder