Vereiste formulieren vervoer (o.a. afvalstoffen)

België hanteert een afwijkend model vrachtbrief die verplicht is als je gebruik maakt van een Belgische vervoerder.
  • geleideformulier
  • identificatieformulier (behalve bij huishoudelijk en dierlijk afval)

In Wallonië mogen alleen erkende vervoerders gevaarlijke afvalstoffen vervoeren.
Voor meer informatie:
Ministre de la Région Wallonne
Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement
Telefoon: (0032) 8 133 65 15

Vlaanderen kent een registratieplicht voor vervoerders van afval.
Voor meer informatie:
Openbare Afvalmaatschappij voor het Vlaamse Gewest te Mechelen
Telefoon: (0032) 1 528 42 84

In het Brusselse Gewest mogen alleen erkende vervoerders afvalstoffen vervoeren.
Voor meer informatie:
Het Brussels Instituut voor Milieubeheer te Brussel
Telefoon: (0032) 2 775 75 11

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder