Transportvergunning/Ritmachtiging

Voor het beroepsgoederenvervoer naar, van en door Bosnië-Herzegovina is een normale Bosnische transportvergunning vereist. 

Op grond van de wegvervoerovereenkomst tussen Nederland en Bosnië-Herzegovina is voor het beroepsgoederenvervoer naar, van en door Bosnië-Herzegovina is een normale Bosnische transportvergunning vereist. Eigen vervoer is hiervan vrijgesteld. Voor de onderstaande soorten vervoer of voor ritten met onbeladen voertuigen gemaakt in verband met dit vervoer is een transport vergunning niet vereist:

  1. Vervoer van post als openbare dienst;
  2. Vervoer van voertuigen die zijn beschadigd of onklaar geraakt;
  3. Vervoer van goederen in motorvoertuigen waarvan het toegestane gewicht in beladen toestand, met inbegrip van dat van aanhangwagens, niet meer is dan 6 ton of waarvan het toegestane gewicht aan lading, met inbegrip van dan van aanhangwagens, niet meer is dan 3,5 ton;
  4. Vervoer van medische goederen en uitrusting of andere goederen vereist in noodgevallen, met name bij natuurrampen;
  5. Vervoer voor eigen rekening;
  6. Vervoer naar en van intermodale terminals
Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder