Overtredingen en boetes

In Denemarken is een vrachtautochauffeur altijd aansprakelijk voor de schade ten gevolge van verkeersongelukken.

Alleen aan als (grove) schuld van de tegenpartij kan worden aangetoond geldt deze regel niet.

Acceptgiro van CJIB: Nederlanders die in Denemarken een overtreding begaan, kunnen een acceptgiro verwachten van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Wie het niet eens is met de geldboete, kan beroep aantekenen bij de Deense instantie die de boete heeft opgelegd. Juristen kunnen van evofenedex voor jou beoordelen of dit zin heeft.
Meer informatie? Neem contact op met onze Helpdesk.

Hoe deze nieuwe regeling in de praktijk uitwerkt zal nog moeten blijken. Tot nu toe moesten Nederlandse chauffeurs een boete meestal ter plaatse betalen.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder