Minimumloonverplichtingen in Frankrijk

Frankrijk voerde op 1 juli 2016 een minimumloon in dat ook van toepassing zal zijn op buitenlandse chauffeurs die in Frankrijk werkzaam zijn.

Deze verplichting betekent dat iedereen die werkzaamheden in Frankrijk verricht, geregistreerd moet staan bij de Franse arbiedsinspectie.  

Wat moet ik betalen?

 • Basisloon €  9,67
 • Max. 43 uur/ovk
 • Overuren: meestal bij cao geregeld

Wat moet ik vooraf regelen?

 • Online-Portal SIPSI (Système d’information sur les prestations de service internationales) 

Wat moet ik meenemen?

 • Origineel Franstalig certificaat met
  • naam en contactgegevens werkgever,
  • juridische status van bedrijf (BV, vof etc),
  • gegevens persoon die certificaat invult (NAW-gegevens, geboorteplaats- en datum, datum arbeidscontract, toepasselijke recht, functie, bruto uurloon in euro’s en regeling betaling overnachtingen en eten)
  • details Franse vertegenwoordiger,
  • registratiedetails Frans register wegtransport, als chauffeur wordt uitgeleend (ook binnen groep) dan ook service-contract tussen ondernemingen
 • Arbeidsovereenkomsten kopie met Franse vertaling bij certificaat
 • Registratieformulier origineel met voornoemde informatie chauffeur en lokale vertegenwoordiger

Wat moet ik nog meer doen?

 • Vertegenwoordiger aanwijzen registratieformulier maximaal 6 maanden geldig, certificaat, Franstalige kopie van contract met wegvervoerder, salarisstroken iedere werknemer, bewijs betaling sociale premies, CAO’s
 • Vertalingen maken / beschikbaar houden zie bovenstaand, let op: opdrachtgever controleplicht, binnen 48 uur melden indien iets niet in orde is

Wat zijn de sancties bij niet-nakoming?

 • Boete max. € 2.000 per chauffeur
 • € 4.000,-- per herhaling, met maximum van EUR 500.000
 • Max. €  750 bij geen of fout certificaat in truck
 • Max. € 450 geen arbeidscontract in truck

Wie is aan te spreken bij handhaving?

 • vervoerder
 • opdrachtgever ten aanzien van controleplicht
 • Franse ontvanger als geen van andere partijen in Frankrijk zit
 • lokale vertegenwoordiger in Frankrijk
 • werkgever door werknemer

Hulp voor evofenedex-leden

evofenedex-leden kunnen contact opnemen voor meer informatie met de bedrijfsjuristen van evofenedex. Zij helpen je kosteloos bij vragen of mogelijke problemen onderweg. Bel naar 079-3467 346 of bedrijfsjuristen@evofenedex.nl. Lees hier meer over de bedrijfsjuristen

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder