Overtredingen en boetes

In de meeste gevallen verlangt de politie contante betaling van een opgelegde verkeersboete. Zwaardere overtredingen kunnen behalve een boete, ook een rijverbod opleveren.

Enkele voorbeelden:

Overtreding

-

Maximale boete in HUF

rijden onder invloed van alcohol

-

100.000

overschrijden van de maximum snelheid

-

60.000

overtreding voorrangsregels

-

50.000

negeren inhaalverbod

-

50.000

in gevaar brengen van andere weggebruikers door overtreding van voorrangsregels of negeren inhaalverboden

-

100.000

rijden zonder rijbewijs

-

100.000

overschrijding toegestane rij- en rusttijden bij internationaal vervoer

-

100.000

overtreding rijverboden

-

100.000

rijden zonder WA-verzekering

-

100.000

overtredingen bij vervoer van gevaarlijke stoffen

-

100.000

rijden zonder geldige vervoerdocumenten

-

30.000


Boetes bij geen tolvignet

Voor het gebruik van de autosnelwegen M1, M3 en M7 betaalt u belasting in de vorm van een tolvignet verplicht. Als u bij controle geen geldig vignet kan tonen, moet u ter plaatse een 10-dagenkaart kopen en een boete betalen.

De hoogte van de boete hangt af van de manier waarop de overtreding is geconstateerd (mobiel of elektronisch), de categorie van het voertuig en de termijn waarbinnen de boete wordt betaald. Enkele indicaties:

  • voor D1-voertuigen 11.500 tot 46.000 Forint
  • voor D2-voertuigen 31.500 tot 126.000 Forint
  • voor D3-voertuigen 49.000 tot 196.000 Forint
  • voor D4-voertuigen 62.500 tot 250.000 Forint

Wordt de overtreding elektronisch door middel van peiling vastgesteld dan zijn deze bedragen nog hoger.

Acceptgiro van CJIB

Nederlanders die in Hongarije een overtreding begaan, kunnen een acceptgiro verwachten van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Wie het niet eens is met de geldboete, kan beroep aantekenen bij de Hongaarse instantie die de boete heeft opgelegd. Juristen van evofenedex kunnen voor jou beoordelen of dit zin heeft.
Meer informatie? Neem contact op met onze Helpdesk.

Hoe deze nieuwe regeling in de praktijk uitwerkt zal nog moeten blijken.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder