Vervoer gevaarlijke, derdelandenvervoer en cobatage

Overige regelingen

Vervoer gevaarlijke stoffen

  • het ADR is van toepassing
  • voor bepaalde (zeer) gevaarlijke goederen heeft u een speciale vergunning nodig en gelden een verplichte route en grensovergang plus gewichtsbeperkingen
  • vrachtauto's met meer dan de vrijgestelde hoeveelheid mogen van maar een paar grensovergangen gebruik maken

Je kunt aanvraagformulieren in diverse talen krijgen bij AKMI vertegenwoordigingen aan de grens. Met deze vergunning mag u met (zeer) gevaarlijke goederen rijden.

Derdelandenvervoer

Eigen vervoer van Hongarije naar een land buiten de EU is toegestaan, maar wel onder voorwaarde dat ook het andere land derdelandenvervoer toestaat.

Cabotage

Eigen vervoer valt niet onder cabotagewetgeving of cabotage verordeningen. Indien binnen Hongarije vervoer wordt verricht zal het eigen vervoer karakter aan de hand van bijvoorbeeld een aan- en verkoopfactuur moeten worden aangetoond.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder