Overtredingen en boetes

In Italië wordt vooral gecontroleerd op de naleving van de ‘Codice della Strada’ of verkeerswetgeving.

De laagste boete bedraagt rond de € 20 en de hoogste € 9.000. Als je een boete niet ter plaatse betaalt, kan jouw voertuig 60 dagen in beslag worden genomen.

Wij raden discussies met de inspecteur sterk af. Je krijgt uiteindelijk wel de keuze tussen het opstellen van een proces-verbaal voor gerechtelijke vervolging of de onmiddellijke betaling van een boete.

Betaal bij twijfel een waarborgsom

Als je de boete direct betaalt (‘Pagamento in misura ridotta’), heb je geen recht meer om op de zaak terug te komen. Bij absolute twijfel over de rechtmatigheid van een geconstateerde overtreding kun je daarom het beste een waarborgsom (‘cauzione’) betalen.

Boetes

De hoogte van de boetes hangt af van de aard en de ernst van de overtreding. Hieronder een indicatie van verschillende boetes:

Vervoer zonder geldige vergunning

-

€ 300 - € 1300

Doorrijden na ongeval

-

€ 250 tot drie jaar cel

Vervoer zonder geldige vergunning

-

€ 750

Rijden onder invloed

-

€ 1.032

Afwezigheid of niet-gebruik van de tachograaf

-

€ 700 - € 3.000

Afwezigheid van één of meer tachograafschijven

-

€ 700 - € 3.000

Afwezigheid van één of meer verplichte vermeldingen op de tachograafschijf

-

€ 700 - € 3.000

Gebruik van vuile of beschadigde tachograafschijven

-

€ 275

Overschrijding dagelijkse rijtijd

-

€ 600

Ontbreken geldig rijbewijs

-

€ 9.000

Geen geldige verzekering

-

€ 3.000

Ontbreken voertuigdocumenten

-

€ 140

Overtreding regels ADR

-

€ 1.700 - € 7.000

Ontbreken gevarendriehoek

-

€ 140

 

Overbelading

Bij geconstateerde overbelading van:

bedraagt de boete:

5 - 10%

€ 140

11 - 20%

€ 300

21 - 30%

€ 600

31% of meer

€ 1.400


Snelheidsovertredingen

Bij geconstateerde snelheidsovertreding:

bedraagt de boete:

Tot 10 km/h

€ 300

11 tot 40 km/h

€ 1.100

Meer dan 40 km/h

€ 3.000

 

Inbeslagname

Jouw voertuig kan voor minimaal 6 maanden in beslag worden genomen. Als je de toegestane snelheid met 30 of meer km/h overschrijdt, kan ook jouw rijbewijs voor maximaal 3 jaar worden ingetrokken.

Rijverbod

Een rijverbod kan worden opgelegd voor snelheidsovertredingen van 40 km/h of meer. Bij een herhaalde overtreding binnen 2 jaar, krijg je een rijverbod van maximaal 6 maanden. Dit rijverbod geldt alleen in Italië.

Algemeen juridisch

Bij lichte verkeersovertredingen verjaart het recht tot strafvervolging in Italië na 360 dagen. Het recht op de tenuitvoerlegging, het daadwerkelijk opleggen van de straf, verjaart vervolgens pas na 5 jaar. Bij zware overtredingen of misdrijven verjaart het recht tot strafvervolging na 3 jaar en het recht op de tenuitvoerlegging na 10 jaar. Bij herhaling van overtredingen kan je worden uitgesloten van het vervoer in Italië

De meeste verkeersovertredingen die voorkomen, worden behandeld via de rechtbank (‘Pretore’) in het bevoegde arrondissement. De termijn om tegen een vonnis in beroep te gaan is doorgaans 30 dagen, voor buitenlands gevestigde bedrijven 60 dagen. Procedures in Italië duren lang en zijn ondoorzichtig.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder