Afmetingen en gewichten

In het grensoverschrijdende vervoer binnen de Europese Unie gelden de voorschriften die zijn vastgelegd in de Richtlijn 96/53/EG.

In het grensoverschrijdende vervoer binnen de Europese Unie gelden, afgezien van enkele kleine afwijkingen, de voorschriften die zijn vastgelegd in de Richtlijn 96/53/EG.

In Letland gelden de volgende normen:

Hoogte1)

4,00 m

Breedte1)

koelvoertuigen

2,60 m

overige voertuigen

2,55 m

Lengte1)

vrachtauto

12,00 m

aanhangwagen

12,00 m

trekker/oplegger 2) 3)

16,50 m

vrachtauto/aanhangwagen 4) 5) 6)

18,75 m

1) Inclusief afneembare bovenbouw en gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers.

2) Maximale afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger 12,00 m.

3) De horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger mag niet meer bedragen dan 2,04 m.

4) De afstand tussen de achter(ste) as van een motorvoertuig en de voor(ste) as van een aanhangwagen mag niet minder bedragen dan 3,00 m.

5) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen bedraagt 15,65 m.

6) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie bedraagt 16,40 m.

Asdruk

enkele as

10 ton

enkele aangedreven as

11,5 ton

dubbele as van motorvoertuigen, bij een asafstand:

tot 1,00 m

11,5 ton

van 1,00 - 1,30 m

16 ton

van 1,30 - 1,80 m

18 ton

van 1,30 - 1,80 m, waarbij aangedreven as is voorzien van dubbellucht en luchtvering

19 ton

dubbele as van getrokken voertuigen, bij een asafstand:

tot 1,00 m

11 ton

van 1,00 - 1,30 m

16 ton

van 1,30 m - 1,80 m

18 ton

meer dan 1,80 m of meer

20 ton

tridem as van getrokken voertuigen, bij onderlinge asafstanden:

tot 1,30 m

21 ton

van 1,30 - 1,40 m

24 ton

Gewicht

vrachtauto met 2 assen

18 ton

vrachtauto met 3 assen

25 ton

vrachtauto met 3 assen, aangedreven as voorzien van dubbellucht en luchtvering

26 ton

vrachtauto met 4 assen

31 ton

vrachtauto met 4 assen, aangedreven as voorzien van dubbellucht en luchtvering

32 ton

trekker/oplegger met 4 assen

36 ton

trekker/oplegger met 5 of meer assen

40 ton

trekker/oplegger met 5 of meer assen (gecombineerd vervoer)

44 ton

vrachtauto/aanhangwagen met 4 assen

36 ton

vrachtauto/aanhangwagen met 5 of meer assen

40 ton

Uitstekende lading

Uitstekende lading is niet toegestaan.

Ontheffingen

In bepaalde gevallen krijgt u voor transporten die niet voldoen aan de voorschriften een ontheffing. Vraag ontheffingen aan bij het Ministry of Transport, Road Traffic Safety Directorate.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder