Afmetingen en gewichten

In het grensoverschrijdende vervoer binnen de Europese Unie gelden de voorschriften die zijn vastgelegd in de Richtlijn 96/53/EG.

In het grensoverschrijdende vervoer binnen de Europese Unie gelden, afgezien van enkele kleine afwijkingen, de voorschriften die zijn vastgelegd in de Richtlijn 96/53/EG.

In Luxemburg gelden de volgende normen:

Hoogte1)

4,00 m

Breedte 1)

koelvoertuigen

2,60 m

overige voertuigen

2,55 m

Lengte 1)

vrachtauto

12,00 m

aanhangwagen

12,00 m

trekker/oplegger 2)3)

16,50 m

vrachtauto/aanhangwagen 4) 5) 6)

18,75 m

1)Inclusief afneembare bovenbouw en gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers.

2)Maximale afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger 12,00 m.

3)De horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger mag niet meer bedragen dan 2,04 m.

4)De afstand tussen de achter(ste) as van een motorvoertuig en de voor(ste) as van een aanhangwagen mag niet minder bedragen dan 3,00 m.

5)Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen bedraagt 15,65 m.

6)Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie bedraagt 16,40 m.

Asdruk

enkele as

10 ton

enkele aangedreven as

11,5 ton

dubbele as van motorvoertuigen, bij een asafstand:

tot 1,00 m

11,5 ton

van 1,00 - 1,30 m

16 ton

van 1,30 - 1,80 m

18 ton

van 1,30 - 1,80 m aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering (motorvoertuigen)

19 ton

dubbele as van aanhangwagen of oplegger, bij een asafstand:

tot 1,00 m

11 ton

van 1,00 - 1,30 m

16 ton

van 1,30 - 1,80 m

18 ton

1,8 m of meer

20 ton

tridem as van aanhangwagen of oplegger, bij onderlinge asafstanden:

tot 1,30 m

21 ton

van 1,30 - 1,40 m

24 ton

Gewicht

motorvoertuig met:

2 assen

18 ton

3 assen

25 ton

3 assen, aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering

26 ton

4 assen (waaronder 2 gestuurde assen)

32 ton

Het maximaal toegestane gewicht in ton van een motorvoertuig met 4 assen mag niet groter zijn dan vijfmaal de hartafstand in meter tussen de voorste en de achterste as van het voertuig.

aanhangwagen met:

2 assen

18 ton

3 of meer assen

24 ton

trekker/oplegger combinatie met:

3 assen

28 ton

4 assen (trekker 2 en oplegger 2 assen, waarbij de afstand tussen de assen van de oplegger tenminste 1,3 m en ten hoogste 1,8 m bedraagt)

36 ton

4 assen (trekker 2 en oplegger 2 assen), aangedreven as voorzien van dubbele banden en luchtvering

38 ton

5 of meer assen

40 ton

trekker met 3 en oplegger met 2 of 3 assen bij vervoer van een 40-voets ISO-container in het gecombineerde vervoer (rail/weg of binnenvaart/weg)

44 ton

vrachtauto/aanhangwagen combinatie met:

3 assen

28 ton

4 assen (motorwagen 2 en aanhangwagen 2 assen)

36 ton

5 of meer assen

40 ton

De druk op de aangedreven as of assen van een voertuig of voertuigcombinatie mag bij gebruik in het internationale verkeer niet minder bedragen dan 25 procent van het totaalgewicht in beladen toestand van het voertuig of de combinatie.

Het totaalgewicht van de aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 150 procent van het totaalgewicht van de vrachtauto.


Ontheffingen

In bepaalde gevallen krijg je voor transporten die niet voldoen aan de voorschriften een ontheffing. Voor een voertuig dat niet voldoet aan de maximale afmetingen en gewichten moet u belasting betalen. Het tarief hangt af van de mate van overschrijding.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder