Een overzicht van de feestdagen en rijverboden

Leestijd: 2 minuten

Feestdagen 2022

1 januari

-

Nieuwjaarsdag

18 april

-

Pasen

1 mei

-

Dag van de arbeid

9 mei - Europadag

26 mei

-

Hemelvaartsdag

6 juni

-

Pinksteren

23 juni

-

Nationale feestdag

15 augustus - Maria Tenhemelopneming

1 november

-

Allerheiligen

25 en 26 december

-

Kerstmis

Rijverboden

Er geldt een rijverbod op alle zon- en feestdagen voor transitovervoer richting Duitsland en Frankrijk met voertuigen met een toegestaan totaalgewicht meer dan 7,5 ton.

 • vanuit België of Duitsland richting Frankrijk: van zaterdag of de dag voorafgaande aan een feestdag 21.30 uur tot zondag of de feestdag 21.45 uur (dit geldt ook voor de Franse feestdagen: Bevrijdingsdag, Nationale feestdag en Wapenstilstandsdag.
 • vanuit België of Frankrijk richting Duitsland: van zaterdag of de dag voorafgaande aan een feestdag vanaf 23.30 uur tot zondag of de feestdag 21.45 uur (dit geldt ook voor de Duitse feestdagen: Goede Vrijdag, Sacramentsdag en Nationale feestdag)

Uitzonderingen

 • vervoer van levende dieren, snijbloemen of bederfelijke levensmiddelen in het kader van het ATP, onder voorwaarde dat de goederen ten minste de helft van het laadvermogen of de helft van het laadvlak van het voertuig of de combinatie uitmaken
 • voertuigen die leeg naar Duitsland rijden in relatie tot het hiervoor bedoelde vervoer
 • voertuigen die in de oogstperiode worden ingezet voor het vervoer van agrarische producten van de oogstplaats naar de plaats van opslag of behandeling van deze producten
 • beladen voertuigen ten behoeve van officiële economische, sportieve, culturele, educatieve of politieke manifestaties
 • voertuigen die goederen vervoeren ten behoeve van de pers
 • zakelijke verhuizingen
 • voertuigen van handelaren gebruikt voor de verkoop van producten op (jaar)markten of beurzen
 • voertuigen met bestemming Duitsland die worden gebruikt voor gecombineerd rail/wegvervoer tussen de plaats van lading of lossing en de spoorterminal mits de af te leggen afstand niet meer is dan 200 km
 • voertuigen bestemd voor het vervoer van beschadigde voertuigen

Alle transitovervoer door voertuigen met een totaalgewicht van meer dan 3,5 ton moeten gebruik maken van de snelwegen. Deze routes staan met verkeersborden aangegeven.

Ontheffing

In zeer dringende gevallen kunt u een ontheffing krijgen. Dit geldt onder andere voor het vervoer ten behoeve van continu werkende fabrieken. Dien uw aanvraag in bij het Ministerie van Transport, 19-21 Boulevard Royal, Boîte Postale 590, L-2910 Luxemburg. Telefoon: (00352) 478 13 28.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder