Documenten chauffeur & voertuig

Moldavië

Documenten voor de chauffeur

Chauffeurs en de bijrijders moeten bij internationaal eigen vervoer minimaal de volgende documenten bij zich hebben:

 • Geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart (of ID-kaart of paspoort uit de Europese Economische Ruimte);
 • Rijbewijs (het Europese rijbewijs ie een identiteitsbewijs, maar omdat op het rijbewijs geen gegevens of de nationaliteit en verblijfsstatus staan kan het rijbewijs niet in elke situatie worden gebruikt om uzelf te identificeren)
 • Geldige Code95. De code 95 geldt voor de houders van een rijbewijs C, C1 en/of D, D1, eventueel aangevuld met E, zowel in het eigen vervoer als in het beroepsgoederenvervoer. Klik hier voor alle info inzake Code 95.
 • Bij het gebruik van een analoge tachograaf: tachograafschijven van de lopende dag en van de 28 daaraan voorafgaande kalenderdagen. Van de dagen waarvan geen schijf is moeten lege schijven ingevuld worden met de gegevens die van toepassing zijn zodat een sluitende registratie van activiteiten en rust ontstaat over de voorafgaande 28 kalenderdagen aan de rit. Bij zeer incidenteel grensoverschrijdend vervoer mag het patronaal attest nog gebruikt worden. Zie voor meer informatie: dossier patronaal attest 
 • Bij digitale tachograaf: bestuurderskaart met daarop data van de 28 voorafgaande kalenderdagen (Hoe om te gaan indien in deze 28 dagenreeks één of meerdere dagen ontbreken: zie dossier tachograaf) Bij zeer incidenteel grensoverschrijdend vervoer mag het patronaal attest nog gebruikt worden. Zie voor meer informatie: dossier patronaal attest 
 • A1/certificate of coverage is de naam van een Europees formulier. Met dit formulier kan een werknemer die voor u buiten Nederland werkt, aantonen dat hij in Nederland verzekerd is voor bijvoorbeeld AOW, kinderbijslag en werkloosheid. Alle landen van de Europese Unie gebruiken het formulier A1/certificate of coverage. Dit formulier kan hier worden aangevraagd.
 • International rijbewijs
 • Verklaring van de houder van het voertuig dat de chauffeur over het voertuig mag beschikken

Documenten voor het voertuig

 • Origineel kenteken bewijs van trekkende voertuig en getrokken voertuig (Voor het aantonen van het eigen vervoer dient het kenteken van het voertuig op naam te staan van degene uit wiens naam de goederen worden vervoerd)
 • Verzekeringsbewijs (Groene kaart) is verplicht. Indien met getrokken materieel wordt gereden dan zal op ‘Groene kaart’ van het trekkende voertuig, het getrokken materieel moeten zijn meeverzekerd.
 • APK rapport

Transportvergunning/Ritmachtiging

Op grond van de wegvervoerovereenkomst tussen Nederland en Moldavië is voor het beroepsgoederenvervoer naar, van en door Moldavië  een normale Moldavische transportvergunning vereist. Eigen vervoer is niet vrijgesteld. Voor de onderstaande soorten vervoer of voor ritten met onbeladen voertuigen gemaakt in verband met dit vervoer is een transport vergunning niet vereist:

a. Vervoer van post als openbare dienst;
b. Vervoer van voertuigen die zijn beschadigd of onklaar geraakt;
c. Vervoer van goederen in motorvoertuigen waarvan het toegestane gewicht in beladen toestand, met inbegrip van dat van de aanhangwagens, niet meer is dan 6 ton of waarvan het toegestane gewicht aan lading, met inbegrip van dat van aanhangwagens, niet meer bedraagt dan 3,5 ton;
d. Vervoer van medische goederen en uitrusting of andere goederen vereist in noodgevallen, met name bij natuurrampen;
e. Vervoer van verhuisgoederen;
f. Vervoer van goederen en uitrusting voor beurzen en tentoonstellingen;
g. Vervoer van voertuigen, renpaarden en sportuitrusting bedoeld voor sportevenementen;
h. Vervoer van toneeldecors en rekwisieten, muziekinstrumenten en uitrusting voor radio- en televisieuitzendingen of voor het maken van films, alsmede voor circusvoorstellingen;
i. Vervoer voor lijkbezorging;
j. De eerste onbeladen rit van voertuigen, aangeschaft voor vervoer voor een van de Verdragsluitende Partijen;
k. Vervoer naar en van intermodale terminals.

Transportvergunningen/ritmachtigen kunnen bij de NIWO in Rijswijk worden aangevraagd, T: 070 3992011, www.niwo.nl, info@niwo.nl

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder