Verkeer

Maximumsnelheid

Binnen de bebouwde kom

voor alle motorvoertuigen

50 km/h

Buiten de bebouwde kom

vrachtauto's tot 7,5 ton

80 km/h

vrachtauto's boven 7,5 ton

70 km/h

combinaties

70 km/h


Bijzonderheden

  • binnen de bebouwde kom mag je niet roken tijdens het rijden

  • op alcoholgebruik wordt zeer streng gecontroleerd, vooral bij de uitgangen van veerhavens

Sneeuwkettingen

Van november tot april moeten voertuigen met een toegestane maximummassa van 3,5 ton of meer verplicht een minimum aantal sneeuwkettingen op het voertuig hebben:

  • 3 kettingen bij een tmm van 3,5 ton of meer: 1 ketting moet om een voorband passen en 2 om de banden aan de aangedreven as

  • 7 kettingen op combinaties bestaande uit een motorwagen/trekker met aanhanger/oplegger met ieder een tmm van 3,5 ton of meer en een aangedreven as met dubbele banden: 1 ketting moet om de voorband passen, 4 om de banden van de aangedreven as en 2 om die van de aanhanger

  • 5 kettingen als de aangedreven as van de combinatie is voorzien van enkele banden

Van april tot november is het verboden met sneeuwkettingen of spijkerbanden te rijden, tenzij de weg en/of weersomstandigheden hier om vragen.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder