Overtredingen en boetes

Als je een boete niet ter plaatse contant betaalt, kan jouw voertuig voor 60 dagen in beslag worden genomen.

Een heel enkele keer kan je toch achteraf betalen. Discussies met de inspecteur raden wij sterk af.

Als je de boete direct betaalt ( ‘Mandat’) heb je geen recht meer om op de zaak terug te komen. Kies daarom bij absolute twijfel over de rechtmatigheid van een geconstateerde overtreding voor het betalen van een waarborgsom. Dit kan niet bij boetes tot € 125.

Acceptgiro van CJIB

Nederlanders die in Polen een overtreding begaan, kunnen sinds 1 december 2007 een acceptgiro verwachten van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Wie het niet eens is met de geldboete, kan beroep aantekenen bij de Poolse instantie die de boete heeft opgelegd. Juristen van evofenedex kunnen voor jou beoordelen of dit zin heeft. Meer informatie? Neem contact op met onze Helpdesk.

Hoe deze nieuwe regeling in de praktijk uitwerkt zal nog moeten blijken. Tot nu toe moesten Nederlandse chauffeurs een boete meestal ter plaatse betalen. Indien nodig reed de politie mee naar de dichtstbijzijnde bank of betaalautomaat. Werd een boete niet betaald, dan werd het voertuig in beslag genomen. De stallingkosten moet je dan ook betalen.

Boetes

Hieronder volgt een indicatie van verschillende boetes:

vluchtmisdrijf

 

1 tot 10 jaar cel

rijden onder invloed (0,2 - 0,5 ‰)

-

€ 1.250

niet gebruiken richtingaanwijzer

-

€ 125

verkeerd laden

-

€ 125

negeren aanwijzing Politie

-

€ 1.250

ontbreken geldig rijbewijs

-

€ 1.250

geen geldige verzekering

-

€ 1.250

ontbreken voertuigdocumenten

-

€ 1.250


Snelheidsovertreding:

  • tot en met 40 km/u    € 100
  • meer dan 50 km/u    € 125

Rijverbod

Je kunt een rijverbod voor Polen krijgen voor onder andere rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Joww rijbewijs wordt hierbij door de politie ingenomen.

Algemeen juridisch

Het recht om over te gaan tot het vervolgen van de overtreding verjaart in Polen na 1 jaar. Het recht op het daadwerkelijk opleggen van de straf verjaart vervolgens pas na 3 jaar.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder