Overtredingen en boetes

Portugal maakt onderscheid tussen ernstige en zeer ernstige overtredingen

Ernstige overtredingen

Ernstige overtreden zijn onder andere snelheidsovertredingen, overtredingen inzake de rij- en rusttijden en gevaarlijk parkeren. De boetebedragen liggen tussen € 99,76 en € 498,80.

Zeer ernstige overtredingen

Zeer ernstige overtredingen zijn onder meer afwezigheid van tachograafschijven, rijden onder invloed van alcohol of drugs en onrechtmatig gebruik van de tachograaf. De boetebedragen liggen tussen € 99,76 en € 997,60.

Buitenlandse vervoerders moeten bij een verkeersovertreding over het algemeen contant betalen. Als u het niet eens bent met het ten laste gelegde, wordt een gerechtelijke procedure gestart. Het boetebedrag kan worden verhoogd met de gerechtelijke kosten.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder