Feestdagen en rijverboden

In Tsjechië geldt een algemeen rijverbod op zon- en feestdagen van 13.00-22.00 uur. Dit verbod geldt voor voertuigen met een eigen gewicht + laad-vermogen van meer dan 7,5 ton.

Feestdagen 2020

1 januari

-

Nieuwjaarsdag

10 april - Goede Vrijdag

12 en 13 april

-

Pasen

1 mei

-

Dag van de arbeid

8 mei

-

Bevrijdingsdag

5 juli

-

Feest van Cyril en St. Method

6 juli

-

Herdenking Jan Hus

28 september

-

Dag van de Tsjechische Staat 

28 oktober

-

Onafhankelijkheidsdag

17 november

-

Dag van Vrijheid en Democratie

24, 25 en 26 december

-

Kerstmis

Vakantierijverbod

Naast het algemene rijverbod geldt er van 1 juli tot 31 augustus een vakantierijverbod voor voertuigen met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5 ton:

 • op vrijdagen van 17.00 tot 21.00 uur
 • op zaterdagen van 7.00 tot 13.00 uur
 • op zaterdagen en algemene feestdagen van 13.00 tot 22.00 uur
 • op 5, 6 en 7 juli van 13.00 tot 22.00 uur

Uitzonderingen

Een permanente ontheffing geldt voor:

 • gecombineerd vervoer rail/weg of binnenvaart/weg over de kortste weg tussen verzender of ontvanger en de meest dichtbij gelegen laad- of losterminal
 • vervoer van landbouwproducten in oogsttijd
 • het vervoer van bederfelijke goederen volgens het ATP, mits meer dan de helft van de laadruimte wordt benut
 • vervoer van levende dieren
 • vervoer t.b.v. aanleg en onderhoud van wegen
 • vervoer van goederen naar of van schepen, treinen of vliegtuigen, binnen een straal van 100 km
 • postvervoer
 • onbeladen voertuigen in relatie tot bovenstaande transporten
 • vervoer van chemicaliën die gevoelig zijn voor temperatuurwisselingen

Ontheffing

In dringende gevallen kan een ontheffing worden verleend, zoals voor vervoer ten behoeve van jaarbeurzen, tentoonstellingen en markten en het vervoer van ren-paarden en slachtvee. Ontheffingen moeten minmaal vier weken voorafgaand aan het transport worden ingediend bij het Ministerie van Verkeer: Ministerstvo dopravy CR, Nábrezi Ludvika Svobody 12, CZ 11015 Praha 1, T: 00 420 (0)2-51411111.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder