Afmetingen en gewichten

In het grensoverschrijdende vervoer binnen de Europese Unie gelden, afgezien van enkele kleine afwijkingen, de voorschriften die zijn vastgelegd in de Richtlijn 96/53/EG.

Hoogte1)

niet vastgesteld

Breedte2)

Koelvoertuigen (wanddikte minimaal 45 mm)

2,60 m

Overige voertuigen

2,55 m

Lengte 2)

vrachtauto

12,00 m

aanhangwagen

12,00 m

trekker/oplegger 3) 4)

16,50 m

vrachtauto/aanhangwagen 5) 6) 7)

18,75 m

1) De hoogte is beperkt tot de vrije doorrijhoogte van viaducten en tunnels, 5,03 m (16 voet). De vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een hoger voertuig.

2) Inclusief afneembare bovenbouw en gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers.

3) Maximale afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger 12,00 m.

4) De horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger mag niet meer bedragen dan 2,04 m.

5) De afstand tussen de achter(ste) as van een motorvoertuig en de voor(ste) as van een aanhangwagen mag niet minder bedragen dan 3,00 m.

6) De parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen bedraagt 15,65 m.

7) Parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt aan de buitenzijde van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt aan de buitenzijde van de aanhangwagen van de combinatie bedraagt 16,40 m.

Asdruk

enkele as

10 ton

enkele aangedreven as met bladvering

11,5 ton

enkele aangedreven as met luchtvering

12 ton

dubbele as van motorvoertuigen, bij een asafstand:

tot 1,00 m

11,5 ton

van 1,00 - 1,30 m

16 ton

van 1,30 m of meer

18 ton

van 1,30 m of meer, indien de aangedreven as is voorzien van dubbellucht en luchtvering

19 ton

dubbele as van getrokken voertuigen, bij een asafstand:

tot 1,00 m

11 ton

van 1,00 - 1,30 m

16 ton

van 1,30 m - 1,80 m

18 ton

van 1,80 m of meer

20 ton

tridem as, bij onderlinge asafstanden:

tot 1,30 m

21 ton

van 1,30 m of meer

24 ton

Gewicht

vrachtauto met 2 assen

18 ton

vrachtauto met 3 assen

25 ton

vrachtauto met 3 assen, mits de aangedreven as is voorzien van dubbellucht en luchtvering of elke aangedreven as is voorzien van dubbellucht

26 ton

vrachtauto met 4 of meer assen

30 ton

vrachtauto met 4 of meer assen, mits de aangedreven as is voorzien van dubbellucht en luchtvering of elke aangedreven as is voorzien van dubbellucht

32 ton

aanhangwagen met 2 assen

18 ton

aanhangwagen met 3 assen

26 ton

trekker/oplegger met 4 assen (2+2)

36 ton

trekker/oplegger met 4 assen (2+2), mits het totaalgewicht van de trekker niet meer is dan 18 ton en de asdruk van de assen van de oplegger niet meer dan 20 ton

38 ton

trekker/oplegger met 5 of meer assen

40 ton

trekker/oplegger met 6 (3+3) of meer assen, mits de asdruk van elke aangedreven as niet meer is dan 10,5 ton en elke as van de oplegger is voorzien van luchtvering; bovendien moet het voertuig zijn voorzien van een tenminste euro-2 motor

44 ton

trekker/oplegger met 5 (3+2) of 6 (3+3) assen, in het gecombineerd vervoer van een 40 voet ISO-container

44 ton

vrachtauto/aanhangwagen met 4 assen

30 ton

vrachtauto/aanhangwagen met 5 of meer assen

34 ton

vrachtauto/aanhangwagen met 5 of meer assen, waarbij de afstand tussen de achterste as van de vrachtauto en de voorste as van de aanhangwagen 3 m of meer bedraagt

40 ton

vrachtauto/aanhangwagen met 6 (3+3) assen, waarbij de afstand tussen de achterste as van de vrachtauto en de voorste as van de aanhangwagen 3 m of meer bedraagt, en de asdruk van elke aangedreven as niet meer is dan 10,5 ton, en elke as van de aanhangwagen is voorzien van luchtvering; bovendien moet het voertuig zijn voorzien van een tenminste euro-2 motor

44 ton

Uitstekende lading

  • lading mag aan de achterkant van het voertuig tot 1 meter uitsteken
  • als lading 1 tot 2 m uitsteekt, moet u dit duidelijk kenbaar maken
  • voor lading die 2 tot 3,05 m uitsteekt is een markeringsbord verplicht
  • als lading meer dan 3 m uitsteekt, moet u ook markeringsborden aan de zijkant aanbrengen
  • als lading meer dan 3,05 m uitsteekt, moet u het transport bij de politie aanmelden en is begeleiding verplicht

Een lege container wordt als lading beschouwd. Een beladen container is deel van het voertuig en mag dus niet uitsteken.

Ontheffingen

In bepaalde gevallen krijg je voor transporten die niet voldoen aan de voorschriften een ontheffing. Vraag deze ontheffing 2 dagen van tevoren aan bij een politiepost langs de route.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder