Overtredingen en boetes

Voor lichte overtredingen past het Verenigd Koninkrijk het lik-op-stukbeleid toe.

De ambtenaar beoordeelt of een overtreding licht is. In principe moet je de boete direct betalen. Voor overtredingen waar een gevangenisstraf voor kan worden opgelegd, geldt een andere procedure.

Verstekelingen

Bij het verlaten van en de aankomst in Groot-Brittannië controleert de Britse immigratiedienst uw voertuig op verstekelingen. Per verstekeling kun je een boete krijgen van maximaal GBP 4.000. Je hoeft deze boete niet direct te betalen, maar soms moet je wel een borgstelling betalen of wordt jouw voertuig vastgehouden.

Als chauffeur wordt je geacht al het mogelijke te hebben gedaan om het aan boord krijgen van verstekelingen te voorkomen. Je moet hiervoor een soort checklist bijhouden. De nodige voorzorgsmaatregelen zijn bijvoorbeeld:

  • een TIR-versluiting
  • douaneloodjes aan het voertuig
  • het voertuig en de lading regelmatig controleren

Je kunt jouw voertuig met scanapparatuur laten controleren vóór de afvaart naar Groot-Brittannië. Je ontvangt dan een bewijs van deze controle.

Melding van smokkel

De Britse douaneautoriteiten hebben een hotline ingesteld waar chauffeurs melding kunnen maken van illegale smokkel van personen, wapens of andere voorwerpen. Het nummer is 0800 59 5000 en is 24 uur per dag bereikbaar.

‘Prevention of Clandestine Entrants Code of Practice’

De Prevention of Clandestine Entrants Code of Practice beschrijft de procedure die opdrachtgever, vervoerder en chauffeur moeten volgen. U kunt het downloaden op de website van de Britse overheid.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder