Verkeer

Maximumsnelheid

 

mijlen

kilometers

Binnen de bebouwde kom:

30 m/h

48 km/h

Buiten de bebouwde kom:

op autosnelwegen (motorways):

personenauto's

70 m/h

112 km/h

vrachtauto's tot 7,5 ton ttg

70 m/h

112 km/h

vrachtauto's boven 7,5 ton en combinaties

60 m/h

96 km/h

op dubbelbaanswegen (2x) (dual carriageways):

personenauto's

70 m/h

112 km/h

vrachtauto's tot 7,5 ton ttg

60 m/h

96 km/h

vrachtauto's boven 7,5 ton en combinaties

50 m/h 
(miv 6-4-2015 60 m/h)

80 km/h
(96 km/h)

op overige wegen

personenauto's

60 m/h

96 km/h

vrachtauto's tot 7,5 ton ttg

50 m/h

80 km/h

vrachtauto's boven 7,5 ton en combinaties

40 m/h (miv 6-4-2015 50 m/h)

64 km/h

(80 km/h)

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder