Verkeer

Snelheden, verkeersinformatie en bijzonderheden

Maximumsnelheid

Binnen de bebouwde kom

voor alle motorvoertuigen

50 km/h

Buiten de bebouwde kom

autosnelwegen

vrachtauto's

90 km/h

combinaties

80 km/h

autowegen met 2x2 rijstroken

vrachtauto's en combinaties

80 km/h

overige wegen

vrachtauto's en combinaties

70 km/h


Verkeersinformatie

Het Vejdirektoratet geeft informatie via telefoon (0045) 70 101 040.

Bijzonderheden

 • bij een kruising zonder voorrangsregels waarbij een van de wegen meer verkeer heeft, staat dwars op de minder bereden weg een onderbroken lijn. U moet voorrang verlenen aan de meer bereden weg.
 • een rond, geheel rood bord betekent: verboden voor alle motorvoertuigen
 • u moet overdag binnen en buiten de bebouwde kom ten minste dimlicht voeren

 

  Onze ledenadviseur Peter
  Contact

  Vragen over landeninformatie?

  Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder