De basis voor de regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen is de classificatie. Vanuit verschillende invalshoeken wordt hiernaar gekeken:

  • transport
  • gebruikers
  • werknemers

Tijdens de UN Conference on Environment Development (UNCED) in 1992, ook wel bekend als de ‘Rio-conferentie’, werd afgesproken om tot een internationaal eenduidig systeem te komen. Alle classificatiesystemen en bijbehorende etikettering moesten geharmoniseerd worden. Ook landen die nog geen systeem hadden, zoals veel Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen, werden erbij betrokken.

Binnen de Europese Unie zal verordening 1272/8008 de huidige EU-richtlijnen voor de indeling, etikettering en kenmerking voor stoffen (Stoffenrichtlijn 67/548) en preparaten (Preparatenrichtlijn 1999/45) op 1 juni 2015 definitief vervangen. Ook de veiligheidsinformatiebladen zullen wereldwijd geüniformeerd worden.

Gevarenklassen

De gevarenklassen in het GHS zijn evenals bij het transport gebaseerd op de UN- aanbevelingen. Het GHS legt de criteria vast voor de classificatie van chemicaliën op basis van fysische gevaren, gezondheidsgevaren en milieugevaren.

In de Annex I lijst van Stoffenrichtlijn 67/548 staan meer dan 3000 geclassificeerde stoffen. Het is de bedoeling dat deze lijst wordt vertaald naar CLP als Annex VI lijst. Daarbij is Annex VII een handig hulpmiddel om de bestaande EU-classificaties om te zetten naar CLP. Deze methode is echter niet steeds toepasbaar, omdat CLP niet alle bestaande EU-indelingen letterlijk vertaalt.

Voor preparaten is er voor de classificatie een aantal tabellen en berekeningsregels, maar deze zijn uitgebreider en complexer dan de bestaande berekeningen.

Het GHS heeft ook consequenties voor de vervoervoorschriften van gevaarlijke stoffen. Deze worden echter ‘geruisloos’ in de betreffende regelgevingen geïmplementeerd. Te denken valt aan de wijzigingen in de criteria van klasse 6.1 en klasse 3, het 5.2 etiket en het kenmerk voor milieugevaarlijke stoffen.

Etiketten en zinnen

De bekende zwarte symbolen op oranje achtergrond worden vervangen door pictogrammen in rood omrande ruiten. Het aantal wordt uitgebreid naar 9. De zogenoemde R- en S-zinnen (risico- en veiligheidszinnen) worden vervangen door ‘Hazard Statements’ en ‘Precautionairy statements’.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder