Verkeer

Snelheden, bijzonderheden, uitrustingen en ADR-tunnelindeling

Maximumsnelheden

Binnen de bebouwde kom

50 km/h

Buiten de bebouwde kom

voor voertuigen met een toegestaan totaalgewicht tot 3,5 ton

op autosnelwegen

120 km/h

op overige wegen

80 km/h

voor voertuigen met een toegestaan totaalgewicht van 3,5 ton of meer

op alle wegen

80 km/h

voor voertuigen met aanhangwagen

op autosnelwegen

80 km/h

op overige wegen

60 km/h

Bijzonderheden

  • op bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer, tenzij een stijgend voertuig dichter bij een uitwijkplaats is
  • in tunnels is dimlicht verplicht, ook als de tunnel verlicht is

Sneeuwkettingen

Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht bij sneeuwval in bepaalde perioden. Dit hoeft niet altijd door een bord te zijn aangegeven. U kunt een boete krijgen als u bij sneeuwval geen sneeuwkettingen heeft.

Sneeuwkettingen moet u in ieder geval op de twee aangedreven wielen aanbrengen. Bij dubbellucht plaatst u de sneeuwkettingen aan één band aan beide zijden.

ADR tunnelindeling

Het ADR verplicht nationale autoriteiten uiterlijk 1 januari 2010 over te gaan op de tunnelindeling zoals die in deel 1.9.5.2 van het ADR is vastgelegd. Tunnelbeheerders hebben de mogelijkheid aan hun tunnel één van de vijf toelatingsregimes A, B, C, D of E toe te kennen.
De Zwitserse Bondsraad heeft alle wegverkeertunnels met een toelatingsregime overgezet naar ADR tunnelcategorie E. Dat betekent dat er op vijf UN nummers na, geen enkele gevaarlijke stof wordt toegelaten. De vijf stoffen die wel worden toegelaten hebben de UN nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373. Elk ander UN-nummer is dus verboden! Let er dus op dat zelfs de stoffen die in tabel A van deel 3.2 in kolom 15 een (E) hebben staan, niet door deze tunnels mogen. Immers, de UN-nummers met een E bij zich mogen door tunnels van de categorieën D, C, B en A, maar niet door E. In principe bestaat voor de gecategoriseerde 15 tunnels de mogelijkheid zoals voorheen een ontheffing aan te vragen. Zo’n aanvraag wordt strikt individueel getoetst aan strenge eisen. Niemand durft te zeggen óf zo’n ontheffing inderdaad wordt verleend, onder welke voorwaarden en tegen welke kosten. 3 van de 15 gereglementeerde tunnels, te weten de Seelisbergtunnel, Costoni di Fieud en de Kerenzertunnel laten van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur wel alle gevaarlijke stoffen toe. Valt een feestdag op een doordeweekse dag, dan geldt de uitzondering niet. Evenmin als in het weekend of tussen 17.00 en 07.00 uur. De betreffende 15 tunnels en het wegnummer waarin zij liggen zijn te zien op de website van het Schweizerische Eidgenossenschaft.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder