Vervoer gevaarlijke stoffen

Zwitserland

Voor eigen vervoer naar, van of door Zwitserland heeft u de documenten nodig die staan bij de algemene landeninformatie. Houd hiernaast rekening met:

Vervoer gevaarlijke stoffen

  • de SDR is van toepassing (deze bepalingen komen overeen met het ADR)
  • in sommige tunnels gelden speciale voorschriften voldoen
  • uw voertuigen moet zijn voorzien van de oranje ADR-borden
  • boven een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen moet u zich aanmelden bij de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van een doorreisvergunning. In dringende gevallen kan een doorreisvergunning ter plekke worden aangevraagd.
  • in bepaalde tunnels gelden rijverboden

Neem voor een overzicht van deze tunnels en meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen contact op met onze Helpdesk.

Verplicht voor hoeveelheden boven de ADR-vrijstellingsgrenzen

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is het verplicht om schriftelijke instructies, ook wel  gevarenkaart genoemd, aan boord te hebben. De voorschriften voor de aanwezigheid van de gevarenkaart staan in ADR sectie 5.4.3 en gelden voor hoeveelheden boven de ADR-vrijstellingsgrenzen.

Aan de hand van de ADR-gevaarsetiketten geeft de kaart instructie over het gevaar van de aanwezige stoffen, de te nemen voorzorgsmaatregelen en de aanwezigheid van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen.

In de taal die de bemanning kan lezen en begrijpen

De gevarenkaart moet door de vervoerder aan de bemanning van het voertuig worden verstrekt vóór het begin van de reis in een taal of talen die alle bemanningsleden kunnen lezen en begrijpen. De vervoerder moet waarborgen dat de bemanning de instructies begrijpt en in staat is deze naar behoren toe te passen.

Overgangstermijn tot 1 juli 2017

Behalve enkele redactionele wijzigingen bevat de 2017 kaart een voorbeeld van het nieuwe gevaarsetiket 9A voor het vervoer van lithium batterijen.

Voor het gebruik van de nieuwe gevarenkaart is een overgangstermijn tot 1 juli 2017. De ADR-verdragstaten zijn verantwoordelijk voor het aanpassen van de instructies in de taal of talen van hun land. Zodra de gevarenkaart in een bepaalde taal beschikbaar is, wordt deze op de gevarenkaartenpagina geplaatst. Hier vindt u dus altijd de meest actuele kaarten.

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is het verplicht om schriftelijke instructies, ofwel een gevarenkaart, aanwezig te hebben aan boord van het voertuig. Dit geldt voor hoeveelheden boven de ADR-vrijstellingsgrenzen.

De gevarenkaart moet door de vervoerder aan de bemanning van het voertuig worden verstrekt vóór het begin van de reis in een taal of talen die elk lid van de bemanning kan lezen en begrijpen. De vervoerder moet waarborgen dat de bemanning de instructies begrijpt en in staat is deze naar behoren toe te passen.

Aan de hand van de ADR-gevaarsetiketten geeft de kaart instructie over het gevaar van de aanwezige stoffen, de te nemen voorzorgsmaatregelen en de aanwezigheid van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen.

De schriftelijke instructies zijn geldig voor alle gevarenklassen. De indeling en inhoud moet overeenkomen met het model zoals aangegeven in sectie 5.4.3.4 van het ADR.

In het ADR, geldig vanaf 1 januari 2015, zijn enkele tekstuele wijzigingen in de gevarenkaart doorgevoerd. Oude gevarenkaarten die gepubliceerd zijn vanaf 2011 mogen nog tot 1 juli 2017 worden gebruikt.

Het aanbrengen van gevaarpictogrammen en risico- en veiligheidszinnen op verpakkingen met gevaarlijke stoffen is in de Europese Unie geregeld in EU-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn erop gericht om consumenten en mensen die werken met deze stoffen te informeren en te waarschuwen over de gevaren.

Buiten de Europese Unie was er veel verschil in dergelijke wetgeving en een aantal landen kende helemaal geen wetgeving op dit gebied. Dit is de reden geweest voor de United Nations om te pleiten voor een wereldwijd systeem voor de indeling en gebruikersetikettering van gevaarlijke stoffen en dat uiteindelijk heeft geleid tot het Globally Harmonized System (GHS). Eén van de doelstellingen van het GHS is het garanderen van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid van mens en milieu.

GHS bevat verplichtingen voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren of op de markt brengen (handelsbedrijven). Er is immers sprake van een nieuwe systematiek voor de indeling en gebruikersetikettering van verpakkingen met gevaarlijke stoffen. Er zijn nieuwe gevaarpictogrammen en nieuwe Hazard Statements’ en ‘Precautionairy statements’ ter vervanging van de huidige risico- en veiligheidszinnen (r- en s-zinnen). Een logisch gevolg hiervan is dat ook de veiligheidsinformatiebladen aangepast zijn of moeten worden naar de nieuwste lay-out waarbij alleen de H- en P-zinnen worden vermeld (EU2015/830).

Nederlands bedrijven worden al enkele jaren geconfronteerd met het GHS, omdat in een aantal landen, zoals Japan en Canada en sinds 2008 in Europa, het GHS al is geïmplementeerd. Veel producten zijn dus al voorzien van de nieuwe pictogrammen en zinnen.

Binnen de Europese Unie is het GHS omgezet in EU-Verordening 1272/2008 en wordt ook wel CLP genoemd (Classification, Labelling and Packaging of chemicals).

Sinds 1 december 2010 is de nieuwe wijze van het indelen en etiketteren volgens het GHS in fases verplicht. De precieze einddata van de gefaseerde inwerkingtreding van het GHS staan in de bijlage.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder