Interne transportmiddelen

Arbeidsmiddelen zijn de op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen

Om goederen intern te verplaatsen, kunnen verschillende interne transportmiddelen worden gebruikt. De meest bekende zijn:

Als werkgever moeten werknemers instructie en voorlichting krijgen over hoe ze met arbeidsmiddelen moeten werken. Veel werkgevers kiezen ervoor om hun werknemers naar een training te sturen. Daarnaast worden er ook veel trainingen bij werkgevers op locatie gegeven zodat de werknemer in zijn eigen omgeving zijn of haar kennis kan opdoen. 

Om te voorkomen dat het gebruik van arbeidsmiddelen gevaar voor de werknemer oplevert, mogen ze alleen worden gebruikt op de manier en plaats, en voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Een arbeidsmiddel bestaat uit deugdelijk materiaal, een deugdelijke constructie en moet zodanig zijn geplaatst en ingericht dat gevaren en risico's zoveel mogelijk worden voorkomen.

Marcel
Contact

Vragen over magazijnen?

Marcel en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder