Aandachtspunten

Tijd

In de praktijk komt statisch orderverzamelen het meest voor. Hierbij is de rij-/looptijd de belangrijkste factor van het orderverzamelproces. Ter indicatie: van een orderverzamelhandeling uit een legbordstellingengebied wordt zestig procent van de tijd besteed aan looptijd, een kwart van de tijd aan het oppakken/grijpen van een artikel en vijftien procent aan het lezen van de opdracht.
Dit impliceert dat de routing bij het orderverzamelen van groot belang is. De routing is afhankelijk van de indeling van het magazijn. Basis hiervoor is veelal de zogenoemde ABC-indeling van artikelen. Bij de ABC-indeling worden goederen onderverdeeld in groepen op basis van hun pickfrequentie: A-artikelen zijn de snellopende artikelen, B-artikelen de minder snellopende artikelen en C-artikelen de langzaamlopende artikelen. A-artikelen moeten het meest worden aan- en uitgeleverd. De verzameltrajecten van deze artikelen moeten dus kort zijn; A-artikelen liggen daarom vooraan in het magazijn.

ABC-analyse

De ABC-indeling is echter niet altijd de beste oplossing. Een order is veelal een mix van zowel A-, als B-, als C-artikelen. De tekening geeft aan hoe hiermee kan worden omgegaan. De ABC-analyse wordt in zo'n geval tweeledig uitgevoerd: allereerst op artikelgroepsniveau en vervolgens binnen de artikelgroep op artikelniveau. De A-artikelgroepen worden vooraan in het magazijn gelegd, de B-groepen daarachter en de C-groepen achteraan. Orders worden vervolgens verzameld vanuit de hoofdgang, waarbij de A-artikelen binnen de artikelgroep zo dicht mogelijk bij de hoofdgang worden opgeslagen. Hiermee worden de loopafstanden noemenswaardig verkort.

Het verzamelen van de dagelijkse orders kan zowel sequentieel (één orderverzamelaar verzamelt de gehele order) als parallel (meer orderverzamelaars verzamelen één order) plaatsvinden. Binnen deze twee methoden kan de volgende onderverdeling worden gemaakt: sequentieel verzamelen per order; sequentieel verzamelen per artikel (ook wel batch-picking genoemd); parallel verzamelen per order; en parallel verzamelen per artikel.

De keuze voor een van deze methoden is afhankelijk van de complexiteit van de orders en de benodigde snelheid. In de meeste gevallen wordt ervoor gekozen dat één persoon één order verzamelt, zoals vaak toegepast in groothandels. Dit is een eenvoudige manier van orderverzamelen, waarbij wel lange afstanden worden afgelegd.

Bij veel kleine orders waarvan een snelle afhandeling niet noodzakelijk is, kan één persoon meer orders tegelijk verzamelen. De artikelen worden dan achteraf uitgesplitst; de foutkans wordt echter groter.

Personele kosten

Personeelskosten vormen met een aandeel van maar liefst zestig procent een groot deel van de exploitatiekosten van een magazijn. Van deze kosten wordt opnieuw zestig procent veroorzaakt door het orderverzamelproces. Vooral door een goede organisatie en door mechanisatie en automatisering kunnen de kosten in het magazijn sterk worden gereduceerd. Goede organisatie houdt vooral in dat er zo min mogelijk orderverzamelaars nodig zijn, dat de juiste systemen en apparatuur worden gebruikt en dat de routing en locaties met zorg zijn gekozen.

Informatie

Voor het bepalen van het juiste systeem van orderverzamelen is onder meer de volgende informatie nodig:

  • gemiddeld aantal orders per tijdseenheid
  • samenstelling van de orders (aantal orderregels en aantal eenheden dat per artikel verzameld moet worden)
  • volume en/of gewicht van een gemiddelde order
  • minimum/maximumgegevens van bovengenoemde gemiddelden (afwijkingen)
  • eventuele seizoensinvloeden
  • verdeling van het artikelbestand naar ABC-artikelen
  • benodigde werksnelheid om te voldoen aan de afgesproken servicegraden

 

Marcel
Contact

Vragen over magazijnen?

Marcel en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder