Controleer of je aan alle voorwaarden voldoet

Checklist met tien vragen inclusief uitgebreide toelichting

De coronacrisis kan leiden tot minder werk: opdrachten die niet doorgaan, overheidsmaatregelen die dwingen tot een andere manier van werken, klanten die wegblijven of goederen die niet of later komen. De (personeels)kosten lopen in deze periode wel gewoon door. Voor de loonkosten kunnen bedrijven een gedeeltelijke tegemoetkoming op basis van de NOW-regeling aanvragen. Omdat deze regeling niet de volledige loonkosten dekt, kunnen bedrijven toch in financiële problemen komen. Ontslag is dan vaak niet te vermijden. Daarom hebben we een checklist opgesteld waarmee je kunt controleren of je als werkgever aan alle voorwaarden voor bedrijfseconomisch ontslag voldoet.

Deze checklist bestaat uit 10 vragen met uitgebreide toelichting. Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het UWV toetst of aan alle voorwaarden voor een bedrijfseconomisch ontslag is voldaan. Als het UWV toestemming geeft voor het ontslag, kun je de arbeidsovereenkomst opzeggen. Het is ook mogelijk de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen en de gemaakte afspraken over onder andere de einddatum, een ontslagvergoeding en de eindafrekening op te nemen in een vaststellingsovereenkomst. Het is verder van belang je te realiseren dat een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen gevolgen kan hebben voor de hoogte van een uitgekeerde NOW-subsidie.

Meer informatie

Deze checklist is tot stand gekomen in samenwerking met mr. Anneke Nijk (advocaat bij Lexence). Als je na het lezen van deze whitepaper nog vragen hebt, dan kun je deze altijd telefonisch via 079 3467 346 of per e-mail via bedrijfsjuristen@evofenedex.nl aan onze juristen voorleggen.

Kennisevent Mens&werk in de logistiek

met een masterclass over ontwikkelingen arbeidsrecht

De coronacrisis heeft ons geleerd dat je als organisatie wendbaar en flexibel moet zijn om je snel te kunnen aanpassen aan een veranderende arbeidsmarkt en werkomgeving. Tijdens het online evenement Mens&werk in de logistiek op 29 oktober gaan we in op de veranderingen op de (logistieke) arbeidsmarkt en binnen het arbeidsrecht. Meld je aan voor het evenement en volg de masterclass actualiteiten arbeidsrecht.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder