skipToContentskipToFooter

Strategische personeelsplanning kan bedrijven in de handel en logistiek helpen aan de juiste medewerkers om grote uitdagingen het hoofd te bieden. Maar wat houdt zo’n planning eigenlijk in? En minstens zo belangrijk: hoe maak je er als bedrijf werk van?

De wereld van handel en logistiek verandert snel. Duurzaam ondernemen neemt een vlucht, de arbeidsmarkt verandert en nieuwe technologieën worden steeds toegankelijker. Om in te kunnen spelen op deze veranderingen is het belangrijk dat je als bedrijf de beschikking hebt over de juiste mensen met de juiste kennis en vaardigheden. Maar hoe zorg je daarvoor? Strategische personeelsplanning kan uitkomst bieden.

Strategische personeelsplanning is een hulpmiddel om te sturen op een optimale personeelsbezetting, nu en in de toekomst. Simpel gezegd zorg je ervoor dat de juiste mensen, met de juiste vaardigheden, in de juiste aantallen op de juiste plaatsen staan. Dit lijkt een enorme opgave, maar veel bedrijven kunnen met kleine stappen al veel inzichten krijgen in eventuele knelpunten binnen het personeelsbestand.

Voordelen

Het werken aan een optimale personeelsbezetting heeft veel voordelen:

 • je vergroot de kans op het behalen van de bedrijfsdoelstellingen
 • tevreden klanten en leveranciers
 • je bent in staat om snel te reageren op veranderingen in de omgeving
 • minder verzuim, lagere werkdruk en dus minder ziektekosten
 • bind en behoud goede medewerkers
 • ontwikkeling van medewerkers sluit aan op bedrijfsdoelen
 • investeren in toekomstgerichte inzet van medewerkers
 • minder fouten, schades en ongevallen

Stappen

 1. Hoe ziet het gewenste personeelsbestand eruit om de bedrijfsdoelstellingen te behalen? Eerst pak je de bedrijfsdoelstellingen op korte en lange termijn en bepaal je hierbij het gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbestand om deze doelstellingen te behalen. Hierbij kijk je zowel naar de benodigde kennis en vaardigheden als de gewenste formatie om je doelstellingen te realiseren. Je brengt de bedrijfskritische rollen goed in beeld en weet welke competenties nodig zijn.
 2. Hoe ziet het huidige personeelsbestand er uit? Daarnaast is het belangrijk om het gewenste personeelsbestand af te zetten tegen de huidige situatie. Hierbij kijk je onder meer naar beschikbare kennis en vaardigheden, opleidingsniveau, leeftijdsopbouw, aantal medewerkers per functie/afdeling en de verdeling tussen fulltime en parttime medewerkers. Hieruit ontstaan aandachtsgebieden waarop actie nodig is. Vraag eventueel hulp van je HR-collega’s bij het uitvoeren van deze analyse.
 3. Maak een plan van aanpak met acties om toe te werken naar een optimale personele bezetting. De verschillen tussen de huidige en gewenste situatie vragen om een plan van aanpak waar je als leidinggevende, samen met je HR-collega’s, mee aan de slag kunt. Dit lijkt misschien een hele opgave maar het begint met kleine stappen. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf hoeft het ook geen uitgebreide papieren oefening te zijn. Regelmatig met elkaar in gesprek gaan en oog houden voor veranderende omstandigheden kan vaak al voldoende zijn. Prioriteer in ieder geval gezamenlijk concrete acties.

Meer weten?

Wil je graag hulp bij de eerste praktische stappen richting een optimale personeelsplanning? Kom dan naar ‘Mens&werk in de handel en logistiek’ op 7 november in Zoetermeer. Ellen Reuzenaar van Moon HRM helpt je in haar interactieve workshop om de belangrijkste aandachtsgebieden van jouw personeelsplanning te identificeren en acties te bedenken om deze in beweging te zetten. Je gaat aan de slag met praktische oefeningen en werkt toe naar een concreet plan waar je de volgende dag al mee aan de slag kunt. Leden van evofenedex kunnen zich gratis voor dit evenement aanmelden.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke HR logistiek export evofenedex