skipToContentskipToFooter

De aandacht voor kwaliteit van werk moet omhoog. Er moet meer balans komen tussen werk en privé. Het werk moet flexibeler en er moet aandacht zijn voor de rol van ZZP-ers op de arbeidsmarkt. Dat staat in het rapport wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft uitgebracht. Met kwalitatief goede banen kun je meer mensen verleiden om (meer) te gaan werken en mensen voor je organisatie behouden. 

De overheid wordt door de Raad opgeroepen om anders te kijken naar werk. evofenedex, belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, herkent deze trends en de noodzaak en steunt deze oproep grotendeels.  Als we de groeiende tekorten aan personeel willen verminderen en de vergrijzing willen opvangen dan moeten we anders gaan kijken naar de kwaliteit van werk.

Werk verandert

Voor het onderzoek werd de werkdruk onderzocht voor zes veelvoorkomende beroepen, waaronder vrachtwagenchauffeurs en sorteerders in distributiecentra. Conclusies zijn o.a. dat in de jaren de werkdruk hoger is geworden, de eisen die aan de medewerker worden gesteld zijn verhoogd, communicatie belangrijker is geworden, mensen stressbestendiger moeten zijn en meer mensenkennis moeten hebben. Werk verandert door bijvoorbeeld toegepaste technologie op de werkplek, zoals robots en kunstmatige intelligentie. Technologie maakt werk vaak makkelijker, maar mensen moeten wel  bij kunnen blijven. In de dagelijkse praktijk zien wij dat leren, formeel én informeel, steeds meer plaatsvindt binnen het kader van het werk. Goede training en scholing is heel belangrijk. Goed werkgeverschap betekent wat ons betreft aandacht voor ontwikkeling, inclusief werkgeverschap en een goed diversiteitsbeleid. Om openstaande vacatures vervuld te krijgen maar ook  voor een toekomst van goed werk voor iedereen te realiseren.

De rol van onderwijs

Door training en scholing blijft zittend personeel zoveel mogelijk up-to-date. Ook bij handelsbedrijven en logistieke bedrijven gaan de technologische ontwikkelingen erg snel waardoor de kans op achterstand snel toeneemt. Maar de snelheid waarop we hierop kunnen inspelen loopt niet altijd parallel aan de ontwikkelingen. De samenhang tussen de mens en technologie vraagt om extra aandacht, extra middelen en anders samenwerken. Wij vinden dat de rol van het onderwijs in dat leerproces beter kan, maar in het rapport komt dat wat ons betreft onvoldoende naar voren.

Autonomie en flexwerk

In het rapport wordt gesproken over meer zeggenschap voor de werknemer op zijn werk. Autonomie en de mate waarin dat kan zal per beroep verschillen en zal altijd in samenspraak met de werkgever moeten worden bekeken. De Raad adviseert ook om flexwerk duurder te maken, maar voor onze leden is in de huidige een 24 uurs economie flexibiliteit en vereiste. Wat ons betreft kan kwaliteit van werk en flexwerk prima hand in hand gaan. Kwaliteitsbanen en een goed werkende arbeidsmarkt is belangrijk voor ons allemaal en daar zetten wij ons samen met onze leden graag voor in.  

Voor meer informatie zie hier het volledige WRR rapport

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke HR logistiek export evofenedex