Dossier cultuur

Cultuur binnen organisaties en ketens is van groot belang

Dat cultuur van groot belang is binnen organisaties en in ketens, zal iedere logistiek & supply chain manager uit eigen ervaring kunnen onderschrijven. Zo is zakendoen met bijvoorbeeld Chinese distributeurs toch echt wat anders dan met die uit Nederland. Ook vragen Oost-Europese chauffeurs een net iets andere aanpak dan hun Nederlandse collega’s. Een fabriek met werknemers uit Friesland is anders dan met medewerkers uit Brabant. En is het niet zo dat de collega’s van de Marketing & Sales zich toch ietwat anders gedragen dan wat we binnen Logistiek gewend zijn?

Cultuur is dus belangrijk, ook binnen de supply chain. Maar het lijkt ook ongrijpbaar. Een eerste belangrijke vraag is dus wat cultuur is. Hier focussen we ons op cultuur binnen een organisatie.

Volgens Edgar Schein (2010), een van guru’s op dit gebied, is cultuur te definiëren als “een patroon van gedeelde waardes en basisaannames die de groep heeft geleerd bij het (succesvol) oplossen van problemen.”

In deze definitie vallen een aantal dingen op:

  1. Cultuur is ‘aangeleerd’ en kan dus (hoewel doorgaans met de nodige moeite) weldegelijk veranderen;
  2. In essentie is cultuur gebaseerd op ‘waardes en basisaannames’. Vaak zijn deze zo vanzelfsprekend dat we ze niet eens als zodanig herkennen – je merkt pas wat de cultuur was als je er niet meer in zit;
  3. De manier waarop werknemers dagelijkse problemen oplossen is bepalend voor de cultuur. Dat betekent ook dat cultuur specifiek voor een situatie is. En dus dat als de situatie verandert, er soms ook een andere cultuur nodig kan zijn.

Hieronder kun je doorklikken naar relevante artikelen over (organisatie)cultuur.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder