Welke cultuur heeft mijn organisatie?

Welke cultuur heeft mijn organisatie?

Met behulp van de zogenaamde Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) kan er bepaald worden in welke mate de vier cultuurtypes binnen het concurrerende waarden model van Cameron & Quinn er in een specifieke situatie aanwezig zijn. Hiertoe moeten er zes vragen worden beantwoord (zie hieronder). Uiteraard is het van belang om de vragen zo nauwkeurig en eerlijk mogelijk te beantwoorden voor het verkrijgen van een zo accuraat mogelijke culturele diagnose.

Elk van de zes vragen moet worden beantwoord door het verdelen van 100 punten over vier uitspraken. Het aantal punten per uitspraak is afhankelijk van de mate waarin deze uitspraak past bij uw eigen organisatie; hoe beter het past, hoe meer punten. Bijvoorbeeld als u meent dat uitspraak A sterk overeenkomt met uw organisatie, de uitspraken B en C daarmee enigszins overeenkomen terwijl uitspraak D nauwelijks past, geef dan 55 punten aan A, 20 punten aan B en C elk, en 5 punten aan D. Zoals gezegd, is het wel noodzakelijk dat er bij elke vraag precies 100 verdeeld worden.

Prof.dr. Jack A.A. van der Veen. Leerstoel evofenedex

Leerstoel SCM

Zijn soortgelijke vraagstukken ook interessant voor u? En bent u graag betrokken bij discussies hierover? Binnen de evofenedex leerstoel SCM gevestigd aan Nyenrode Business Universiteit is er de komende jaren speciale aandacht voor risico's (maar ook zeker kansen) in internationale supply chains. Hier ook aan deelnemen of meer informatie? Stuur dan een mail naar Lotte van Kleunen.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder