skipToContentskipToFooter

Welke cultuur heeft mijn organisatie? Vul de vragenlijst in en kom erachter!

Zoals te lezen in het artikel ‘Welke culturen zijn er’ zijn er vier cultuurtypen  binnen een organisatie te onderscheiden. Om er achter te komen in welke mate de vier cultuurtypen binnen uw organisatie aanwezig zijn kan de zogenaamde OCAI-vragenlijst gebruikt worden.

Voordat je de vragenlijst invult zijn er een drietal opmerkingen van belang:

  1. Een bepaald cultuurtype is op zich niet ‘goed’ of ‘fout’. Alle verschillende cultuurtypen kunnen leiden tot succesvolle bedrijven en ketens. En alle cultuurtypen hebben sterke kanten en ook valkuilen. Of een cultuur goed functioneert, hangt sterk af van de omstandigheden;
  2. Elke organisatie heeft kenmerken heeft van alle vier genoemde cultuurtypen; organisaties kunnen dus niet eenduidig in een specifiek kwadrant worden geplaatst. Wel is er doorgaans een zekere ‘dominante oriëntatie’;
  3. Het is niet zo dat één ingevulde vragenlijst de cultuur bepaald. Het is aan te raden om verschillende mensen met verschillende functies binnen de organisatie of de afdeling de vragenlijst te laten invullen. Alleen zo kan er een compleet beeld ontstaan van de daadwerkelijke organisatiecultuur.

De OCAI vragenlijst kun je hieronder downloaden.

Benieuwd welke cultuur het meest ideaal is voor ketensamenwerking? Lees dan hier verder.

Vragenlijst organisatiecultuur

Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex