skipToContentskipToFooter

Digitalisering binnen bedrijven vindt op verschillende manieren plaats, maar meestal volgt een digitale transitie wel een specifieke volgorde. Deze volgorde bestaat uit vier fasen. Bedrijven kunnen zich in verschillende fasen tegelijkertijd bevinden, als men kijkt naar verschillende afdelingen of naar verschillende thema’s.


Vier fasen van digitalisering

4_fasen_digitalisering.png

Fase 1. De digitale basis - intern verzamelen van betrouwbare en juiste data.

Een digitale transitie start met het inrichten van de interne organisatie. In deze fase worden met behulp van de Digiscan (zie verderop in dit artikel) bedrijfselementen doorgelicht die invloed hebben op de betrouwbaarheid en op het nut van verzamelde data. Het eerste bouwblok moet een goede basis leggen waardoor het bedrijf beschikt over betrouwbare data om keuzes op te baseren. In deze fase is het belangrijk dat er een strategie bepaald wordt, dat de fysieke processen op orde zijn, er voldoende kennis aanwezig is en dat er een gezonde cultuur heerst. Pas dan weet je zeker dat de juiste data verzameld worden. Op basis van verkeerde data, maak je verkeerde keuzes. 

Fase 2. Data delen - je eigen dataset delen en verrijken met data van anderen

In deze fase zorg je ervoor dat de juiste data op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar zijn; zowel intern als in de supply chain. Dit betekent dat je klanten en leveranciers informeert over zendingen, maar ook dat je eigen dataset verrijkt met data van externe bronnen. Hierbij kun je denken aan koppelingen met verkeersinformatie, aan databases voor milieuzones en aan venstertijden. Door de beschikbaarheid van meer relevante informatie kun je op basis van data beter en sneller beslissingen nemen en nog efficiënter werken.

Fase 3. Technologieën - de juiste techniek toepassen om bedrijfsdoelen te halen

In fase 3 kun je vervolgens slimme dingen gaan doen met de verzamelde data. In deze fase start je met het transformeren van je bedrijf. Bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie toe te passen om het gedrag van klanten te voorspellen en voorraden proactief op de juiste locatie in te kopen en op te slaan.

Fase 4. Disruptie - bestaande business modellen worden uit de markt gedrukt

Digitale transformatie houdt in dat je je als bedrijf aanpast aan de veranderende omgeving, maar ook dat je nadenkt over de continuïteit van het bedrijf over 10 jaar. In deze laatste fase gebruiken bedrijven nieuwe technologieën om een nieuw business model te ontwerpen om zo extra of nieuwe klantwaarde te leveren. Dit kan vanuit je eigen organisatie door bijvoorbeeld andere afzetkanalen (webshop in plaats van fysieke winkels) of nieuwe prijsconstructies (leasen in plaats van kopen) te gebruiken. Maar het kan ook zijn dat een externe partij door het inzetten van nieuwe technieken een groot deel van de vraag naar jouw product wegkaapt (Netflix ten opzichte van de videotheek).

Digiscan

Digitalisering is niet iets wat je even erbij doet. Door het grote aanbod aan technologieën en mogelijkheden weten organisaties vaak niet waar ze moeten beginnen en blijven investeringen uit. Ook bestaat het risico te investeren in verkeerde systemen die niet passen bij de situatie van de onderneming. Daarom heeft evofenedex de gratis Digiscan ontwikkeld.

Met de Digiscan vertellen wij in een korte online scan niet wat je moet doen, maar hoe je het aan kunt pakken. Het doel van de Digiscan is jou te helpen stappen te zetten qua digitalisering waarmee je de druk op jouw logistieke operatie kunt verlichten. De uitkomsten van de Digiscan bieden je houvast voor je digitale plannen. Zo weet jij welke stappen gezet moeten worden om digitalisering effectief in te zetten in je bedrijf.

Vragen over SCM en digitalisering?

Anneloes en haar collega's helpen je graag verder

Anneloes