APK-keuring

De APK is in heel Europa verplicht.

Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto getest op veiligheid en milieueisen. Zo moeten de remmen goed zijn en mag de auto niet teveel vervuilende stoffen uitstoten. De APK is in heel Europa verplicht.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder