Arbeidstijdenwet

Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit en Arbeidstijdenbesluit Vervoer (arbeids-, rij- en rusttijden voor bestelauto en vrachtauto)

De Arbeidstijdenwet is bedoeld om werknemers tijdens het werk te beschermen tegen te lange arbeidstijden, geen of te korte pauzes en te weinig rusttijd. Ook maken de regels het combineren van arbeids- en zorgtaken makkelijker.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder