Arbowet

Werkgevers en werknemers kunnen dankzij de Arbowet makkelijker zelf invulling geven aan deze wetgeving in hun sector:

 • de overheid stelt doelvoorschriften vast (bijvoorbeeld: het geluidsniveau mag niet hoger zijn dan 85 decibel)
 • de werknemers en werkgevers bepalen op welke manier zij hier invulling aan geven
 • werkgevers overleggen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over het arbobeleid
 • werkgevers en werknemers stellen binnen hun branche een zogenoemde arbocatalogus op over hoe ze aan de Arbowet gaan voldoen

De belangrijkste aandachtspunten

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet aandacht besteden aan de toegang van werknemers tot arbodeskundigen. Bijvoorbeeld:

 • bedrijfsarts;
 • arbeidshygiënist;
 • veiligheidsdeskundige;
 • arbeids- en organisatiedeskundige;
 • deskundige werknemer (preventiemedewerker);
 • bedrijfsverpleegkundige;
 • bedrijfspsycholoog;
 • bedrijfsfysiotherapeut;
 • externe deskundigen op het terrein van arbeidsomstandigheden.

Aangepaste bedrijfshulpverlening (BHV)

Werkgevers moeten de BHV-organisatie afstemmen op de aard, grootte en specifieke risico’s van hun onderneming. De werkgever mag de BHV-taken zelf op zich nemen, maar moet wel ten minste 1 werknemer aanwijzen die hem vervangt bij afwezigheid.

Voorwaarden preventiemedewerker

Werkgevers mogen zelf als preventiemedewerker optreden in organisaties met maximaal 25 werknemers.

Toetsing RI&E-toets

Onder bepaalde voorwaarden toetst de arbodienst ondernemingen met maximaal 25 werknemers niet op de RI&E. De voorwaarden zijn:

 • de RI&E is gemaakt met een RI&E-instrument dat in de sector-cao is afgesproken;
 • ten minste één arbodeskundige heeft het instrument getoetst.

Arbocatalogus

Werkgevers en werknemers kunnen een arbocatalogus opstellen met verschillende methoden en oplossingen waarmee zij voldoen aan de doelvoorschriften van de overheid. Bijvoorbeeld:

 • technieken en methoden;
 • goede praktijken;
 • normen;
 • praktische handleidingen.

De verantwoordelijkheid voor de arbocatalogi ligt volledig bij de werkgevers en werknemers.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder