Bedrijfshulpverlening

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is opgeleid om in geval van nood:

 • jouw werknemers en klanten in veiligheid te brengen
 • branden te bestrijden of te beperken
 • eerste hulp bij ongelukken te verlenen, bijvoorbeeld: reanimeren en verband aanleggen

Volgens de Arbowet bent je als werkgever verplicht maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Ook moet je één of meer werknemers aanwijzen die de BHV-taken gaan uitvoeren. Je mag ze ook zelf uitvoeren, maar bij jouw afwezigheid moet wel iemand anders jouw taken kunnen overnemen.

Verplichtingen zijn:

 • in de vernieuwde Arbowet is het aantal BHV-ers niet vastgelegd, maar houd als vuistregels aan: ten minste 1 BHV-er op elke 50 werknemers
 • zorg dat uw BHV-er voldoende kennis en ervaring hebben en beschikken over de uitrusting om hun taken naar behoren uit te voeren
 • afhankelijk van het soort bedrijf, moeten uw BHV-ers naast de standaard BHV-opleiding een aanvullende opleiding volgen
 • al uw medewerkers moeten weten wie de BHV-ers zijn
 • voer regelmatig een ontruimingsoefening uit (liefst 1 maal per jaar)

Vraag bij het invullen van de ontruimingsoefening advies aan de arbodienst, jouw brancheorganisatie, de brandweer of een landelijk instituut voor bedrijfshulpverlening. Na de oefeningen houdt je samen met de betrokkenen een evaluatie. Hierna spreek je af wat de volgende keer beter moet en leg je dit schriftelijk vast.

Wat is aan te raden?

 • laat de BHV-ers ongeveer 1 keer per jaar een herhalingscursus volgen
 • spreid BHV-ers zo veel mogelijk over verschillende locaties, zodat er in noodgevallen snel iemand ter plaatse is
 • zorg ervoor dat alle werknemers weten waar de EHBO-spullen zijn
 • oefen de EHBO-vaardigheden regelmatig met uw BHV-ers
 • controleer de uitrusting van de BHV-ers regelmatig

Organiseer de bedrijfshulpverlening als volgt:

 • stem de bedrijfshulpverlening af op de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
 • wijs BHV-ers aan
 • leid BHV-ers op
 • stel een ontruimingsplan op
 • regel de communicatie met professionele hulpverlening
 • houd regelmatig oefeningen en herhalingscursussen

In de RI&E moet je in het kader van de bedrijfshulpverlening het volgende vastleggen:

 • wat zijn de risico’s?
 • wie zijn de BHV-ers?
 • wat is de taakverdeling tussen de BHV-ers?
 • welke hulpverleningsorganisaties worden gewaarschuwd bij dreigende calamiteiten?
 • intern alarmeringsschema
 • extern alarmeringsschema

Houd bij het aanwijzen van jouw BHV-ers rekening met het volgende:

 • aanwezigheid: het belangrijkste criterium; een BHV-er moet binnen 3 à 4 minuten ter plaatse kunnen zijn
 • functie: medewerkers die al een taak hebben bij een ongeval zijn vaak geschikt, bijvoorbeeld: de telefoniste die 112 moet bellen, de portier die de slagboom moet openen
 • persoonlijkheid: doortastend, met improvisatietalent en stressbestendig zijn van groot belang

Opleiding

De opleiding moet zijn afgestemd op de risico’s die zijn geïnventariseerd in uw RI&E. evofenedex verzorgt BHV-opleidingen die voldoen aan de eisen die de overheid stelt:

 • Basisopleiding BHV
 • Ploegleider BHV
 • Coördinator/Hoofd BHV
 • Herhalingscursus BHV

Het ontruimingsplan

 • beschrijft de procedures en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij een calamiteit
 • alle acties moeten worden gecoördineerd en aansluiten op die van anderen, ook op die van externe hulpverleners
 • voor werknemers moet je veiligheidsinstructies ophangen die duidelijk aangegeven wat te doen bij ongeval of brand

Wat betreft de communicatie moet je het volgende goed regelen:

 • BHV-ers moeten elkaar makkelijk kunnen bereiken
 • werknemers moeten weten wie de BHV-ers zijn en waar zij te bereiken zijn
 •  werknemers moeten de ontruimingsprocedures en vluchtwegen weten en meedoen met ontruimingsoefeningen
Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder