Dieselmotorenemissie (DME) interntransportmaterieel

DME Binnenruimten/buiten

DME kan binnen en buiten voorkomen. Vooralsnog heeft de overheid bepaald dat bedrijven nog geen maatregelen hoeven nemen voor DME in de buitenlucht. 

Voor DME in binnenruimten moeten bedrijven wel maatregelen nemen. Er is sprake van een binnenruimte als aan één van onderstaande criteria wordt voldaan:

  • een vierkante of rechthoekige ruimte die ten minste drie aaneengesloten wanden en een dak heeft
  • een vierkante of rechthoekige ruimte met vier wanden maar zonder dak, zoals laadruimen in schepen
  • een ronde of ovale ruimte waar niet meer dan 25 procent van de wanden ontbreekt

Een wand met een opening/deur telt wel als één wand mee.

Dieselheftruck binnen/vervangingsplicht

Het is niet toegestaan dat dieselheftrucks met hefvermogen van onder de 4000 kg in een binnenruimte rijden. Voor deze heftrucks bestaan op dit moment voldoende elektrische of lpg-aangedreven varianten. Als de Arbeidsinspectie ziet dat je dieselaangedreven heftrucks met een hefvermogen tot 4 ton in gesloten ruimten gebruikt, moet je ze binnen een half jaar vervangen door een elektrische of lpg-aangedreven heftruck. Tot dat moment moet je een roetfilter en katalysator plaatsen om de DME-blootstelling te verlagen.

Lpg

Als je de dieselheftruck vervangt door een lpg-aangedreven model, moet je ook een uitlaatkatalysator plaatsen en zorgen voor adequate ventilatie. Bovendien moet je een blootstellingsbeoordeling van de uitlaatgassen CO en NOX laten maken. Afhankelijk van de uitkomst moet je maatregelen treffen om de concentraties van deze gassen te reduceren. Met een uitlaatgaskatalysator overschrijdt een lpg-aangedreven voertuig de grenswaarden van CO en NOX waarschijnlijk niet.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder