Inspectie SZW

De Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) hebben vanaf 2012 hun organisaties en activiteiten samengevoegd.

Controle

De Inspectie SZW controleert op basis van de wet- en regelgeving en de invulling daarvan in de arbocatalogi. De Inspectie SZW heeft branchebrochures over de verplichtingen van de werkgever, het verloop van een bedrijfsinspectie en de belangrijkste arbeidsrisico’s.

Duwen, trekken en tillen

Tijdens de controle door de Inspectie SZW gaat de inspecteur na of er sprake is van een situatie waarbij een last handmatig in beweging wordt gebracht en/of in beweging wordt gehouden. Daarbij wordt vooral gelet op de volgende objecten en beroepen:

  • rolcontainers: transport, veilingen, warenhuizen, horeca, distributiecentra, detailhandel, voedingssector
  • vloeistofkuipen: chemie, voedingssector
  • bedden, tilliften, voedselkarren: gezondheidszorg
  • minicontainers en afvalcontainers
  • handpallettrucks: magazijnen, transport, distributie
  • onderhoudskarren: monteurs, schoonmakers
  • hoogwerkers/hangladders: theaters, monteurs, glazenwassers

Dieselmotorenemissie (DME) interntransportmaterieel

Dieselheftrucks stoten dieselmotorenemissies (DME) uit, die op de lijst van kankerverwekkende stoffen staan. Uitgangspunt van de Inspectie SZW is dat vervanging van kankerverwekkende stoffen door een minder schadelijke stof moet plaatsvinden, waar dat technisch mogelijk is. Financieel-economische overwegingen mogen geen rol spelen bij het nemen van maatregelen om de blootstelling aan deze kankerverwekkende stof te verminderen.

DME normering

Er is nog geen drempelwaarde aan de blootstelling van DME vastgesteld. Een bedrijf moet zelf een bedrijfsgrenswaarde vaststellen. In Nederland hanteert de overheid voorlopig een streefwaarde van 0,16 μg EC/m3 (microgram elementaire koolstof per kubieke meter lucht)en een verbodswaarde van 50 μg EC/m3.

Blootstelling aan een lagere concentratie dan de streefwaarde wordt beschouwd als een geaccepteerd risico, maar de werkgever is bij blootstelling boven de streefwaarde verplicht om alle maatregelen te nemen die technisch mogelijk zijn ter vermindering van de blootstelling. Een verbodswaarde houdt in dat blootstelling aan een hogere concentratie niet is toegestaan.

Als de Inspectie SZW ziet dat u dieselaangedreven heftrucks met een hefvermogen tot 4 ton in gesloten ruimten gebruikt, moet u ze binnen een half jaar vervangen door een elektrische of lpg-aangedreven heftruck.
Tot dat moment moet je een roetfilter en katalysator plaatsen om de DME-blootstelling te verlagen.

Boetes

Bij misstanden treedt de Inspectie SZW hard op.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder