Persoonlijke beschermingsmiddelen

Eerst moet je eventuele risico's bij de bron aanpakken. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk, dan neem jeaanvullende maatregelen die werknemers beschermen tegen de risico's. 

Hierbij gaat collectieve bescherming vóór individuele bescherming. Bijvoorbeeld: heb je een machine die veel lawaai maakt, dan kijk je eerst of hij kan worden vervangen. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk, dan kijk je of de machine(ruimte) zo kan worden geïsoleerd, dat werknemers geen last hebben van het lawaai. Is dit ook niet mogelijk, dan moeten werknemers gehoorbeschermers krijgen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn alle uitrustingen die bedoeld zijn om door werknemers gedragen of vastgehouden te worden om ze te beschermen tegen risico's tijdens het werk. Hieronder vallen ook alle aanvullingen en accessoires.

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen onder meer tegen:

 • mechanische invloeden, bijvoorbeeld nagels uit een schiethamer
 • elektriciteit
 • thermische invloeden, bijvoorbeeld extreme koude of warmte
 • chemische invloeden, bijvoorbeeld gas of rook
 • stralingsinvloeden
 • lawaai
 • trillingen
 • besmettingen, bijvoorbeeld met radioactieve stoffen
 • microbiologische invloeden, bijvoorbeeld van ziekmakende bacteriën, virussen of schimmels

Gewone werkkleding valt niet onder het begrip persoonlijke beschermingsmiddelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen geen andere risico’s tijdens het werken veroorzaken. Zij moeten zijn voorzien van een CE-merk (Conformité Européenne). Deze markering wordt gegeven aan persoonlijke beschermingsmiddelen die aan fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voldoen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in principe persoonsgebonden en je moet ze gratis ter beschikking stellen. Als toch meer personen gebruik moeten maken van hetzelfde beschermingsmiddel, zorg dan dat de hygiëne gewaarborgd blijft.

Afhankelijk van de aard van het risico gelden er eisen voor de selectie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld:

 • bij vallende voorwerpen: veiligheidshelmen
 • bij (gloeiende) deeltjes die met grote snelheid rondvliegen: oog- en gelaatsbeschermers
 • bij te veel lawaai: gehoorbeschermers
 • op plaatsen waar gebrek aan zuurstof kan ontstaan of waar de lucht verontreinigd is met stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid: adembeschermingsmiddelen
 • bij slecht zicht: reflecterende kleding
 • bij kou: isolerende kleding

Een juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bereik je door:

 • goede voorlichting
 • periodieke trainingen
 • goede gebruiksaanwijzing
 • regelmatig onderhoud
 • bewaring onder juiste omstandigheden

 

  Onze ledenadviseur Martijn
  Contact

  Vragen over vervoer?

  Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder