Rijdend werktuig

Wegenbelasting

Je betaalt voor een rijdend werktuig een kwart van de wegenbelasting. Je hebt recht op deze gedeeltelijke vrijstelling van de wegenbelasting als

  • je het werktuig gebruikt op vaste plaatsen
  • je het werktuig niet meer dan 60 dagen per jaar gebruikt op de weg; de data waarop gereden wordt en het aantal op die dagen gereden kilometers moet je registreren
  • je het werktuig uitsluitend op de weg gebruikt om naar een andere werkplek te gaan
  • de auto uiterlijk herkenbaar is als rijdend werktuig; auto's die bestaan uit een chassis met een afzetinstallatie voldoen niet aan de eis dat ze zijn ingericht als rijdend werktuig

De vrijstelling geldt ook voor een aanhangwagen die gekoppeld is aan het rijdende werktuig en voor een combinatie van trekker met oplegger, als de oplegger voldoet aan eisen van de vrijstelling.

Gebruik van rode dieselolie

In de tank van de motor van de auto mag geen rode olie aanwezig zijn. Je mag de rode olie wel gebruiken voor stationaire machines en machines die worden aangedreven door een eigen motor, die niet aangesloten is op de tank van de automotor.

Accijnsverschil terugvragen

Je kunt het accijnsverschil tussen rode en blanke diesel terugvragen als het gebruik van rode olie is toegestaan, maar deze olie om technische of logistieke redenen niet gebruikt kan worden.

Brandstofbelasting terugvragen

Je kunt een belangrijk deel van de brandstofbelasting terugvragen, als jouw bedrijf meer dan 153.000 liter rode olie of 119.000 kg lpg per kalenderjaar verbruikt. Tot 1 januari 2010 is teruggaaf mogelijk van een deel van de energiebelasting. Vanaf die datum wordt op verzoek een deel van de accijns terugbetaald.

60 dagen per jaar

Van de vrijstelling mag je slechts 60 dagen per jaar gebruik maken. Maak je meer gebruik van de weg dan moet je de belasting volledig betalen. Gebruik maken is zowel het rijden als het parkeren op de weg.
Een jaar is geen kalenderjaar, maar iedere opvolgende periode van vier belastingtijdvakken. Die periode begint na het eerste tijdvak waarvoor het verlaagde tarief geldt.

Wat is een tijdvak

Een tijdvak is een periode van drie maanden. Het eerste tijdvak begint op de datum van afgifte van het kentekenbewijs, de volgende tijdvakken steeds drie maanden later.

Personenauto

Wegenbelasting: De vrijstelling van wegenbelasting geldt in principe ook voor personenauto's. Niet veel personenauto's voldoen aan de eis dat ze uiterlijk herkenbaar zijn als rijdend werktuig.

Bestelauto

Bpm: Als ondernemer betaal je geen bpm voor de bestelauto. Voorwaarde is dat je de bestelauto voor meer dan 10 procent voor het bedrijf gebruikt.

Vrachtauto

Eurovignet: Voor een rijdend werktuig is een eurovignet niet verplicht omdat het voertuig niet bestemd is voor goederenvervoer. Het vignet is wel verplicht als het werktuig opslag- of vervoercapaciteit heeft.

Bij controle moet je aantonen dat het rijdende werktuig niet geschikt is voor goederenvervoer. 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder