Vrijstelling van wegenbelasting aanvragen

De vrijstelling van wegenbelasting (officieel: motorrijtuigenbelasting) of toepassing van een bijzonder tarief is gebonden aan de volgende algemene voorwaarden:

 • je dient het verzoek in bij
  de Belastingdienst/Centrale administratie
  Team Toezicht
  Postbus 9047
  7300 GJ  Apeldoorn
 • je moet het verzoek indienen:
  • vóór het begin van een belastingtijdvak,
  • vóór de vier aaneengesloten tijdvakken waarvoor de belasting wordt betaald als het gaat om een gedeeltelijke vrijstelling
  • vóór het gebruik (in Nederland)
 • bij de aanvraag overleg je opgaven, verklaringen, bescheiden en omschrijvingen waaruit blijkt dat aan de bijzondere eisen wordt voldaan
 • je vermeldt het kentekennummer van de auto
 • je verklaart dat je de Belastingdienst informeert als niet meer aan de bijzondere voorwaarden wordt voldaan.

Je kunt voor het aanvragen van de vrijstelling of het bijzondere tarief ook gebruik maken van een aanvraagformulier, dat je kunt downloaden van de website van de Belastingdienst.

Beschikking van de inspecteur

De Belastingdienst beslist schriftelijk op jouw verzoek om toepassing van een vrijstelling of bijzonder tarief. Meestal geldt de vrijstelling met terugwerkende kracht vanaf het tijdstip dat je het verzoek indiende. Tegen een afwijzende beslissing kun je bezwaar maken. De Belastingdienst kan de vrijstelling bij beschikking weer intrekken, als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. Ook tegen deze beslissing kun je bezwaar maken.

Vrijstelling voor opleggers

De vrijstellingen en bijzondere tarieven gelden voor auto's en daaraan gekoppelde aanhangwagens. Vanaf november 2005 is de vrijstelling ook mogelijk voor opleggers die aan de eisen voor vrijstelling voldoen. Daarbij gelden voor de combinatie van trekker met oplegger de volgende aanvullende voorwaarden en eisen:

 • de trekker mag niet gekoppeld worden aan andersoortige opleggers
 • de trekker en de oplegger moeten dezelfde kentekenhouder hebben (met een speciale regeling voor gehuurde of geleaste voertuigen)
 • bij de aanvraag moet je de kentekennummers van de trekker en de bijbehorende oplegger opgeven
 • bij de aanvraag moet je verklaren dat de trekker alleen wordt gebruikt met de opgegeven oplegger(s) (de trekker mag zonder oplegger rijden om een oplegger op te halen).

Het bijzondere tarief of de vrijstelling geldt uitsluitend voor in de beschikking genoemde combinatie van trekker met oplegger(s). De toepassing van het bijzondere tarief of de vrijstelling geldt nadrukkelijk niet voor de combinatie van vrachtauto met aanhangwagen, waarvan de aanhangwagen voldoet aan de vrijstellingsnormen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder