Eigen vervoer, uitbesteden, kopen of leasen

Als de inzet van materieel en personeel voor elk onderzocht alternatief bekend is, is het mogelijk om aan de hand van de kosten een keuze te maken tussen eigen vervoer, uitbesteden of een combinatie van beide.

Voordat je overgaat tot de aanschaf van een bestelauto, kun je het best eerst twee vragen beantwoorden:

 • Besluit ik het vervoer niet zelf te gaan doen maar schakel ik een vervoerder, transportbedrijf of koerier in?
  Deze vraag is natuurlijk niet zo relevant als u al voor eigen vervoer heeft gekozen of uw bedrijf zich richt op bijvoorbeeld aannemers-, installatie- of onderhoudswerkzaamheden.
 • En als ik wel kies voor eigen vervoer: Ga ik dan kopen of leasen?

Zelf vervoeren of uitbesteden?

Zowel aan het zelf vervoeren (volgens de wet: ‘eigen vervoer’) als aan het uitbesteden van vervoer aan een vervoerder (bijvoorbeeld een bodedienst) kleven voor- en nadelen. Een ondernemer moet regelmatig afwegen of de eerder gemaakte keuze nog de beste is. Vooral economische redenen spelen hierbij een belangrijke rol.

Kopen of leasen

Voor een vergelijking van de kosten van leasing met die van eigen aanschaf, is inzicht nodig in de kosten die zijn verbonden aan het gebruik van het voertuig.

Voordat je investeert, is het zinnig om in het woud van modellen en typen de mogelijkheden van de merken onderling te vergelijken. Fabrikanten gebruiken steeds meer dezelfde componenten waardoor de verschillen niet altijd duidelijk zijn. In zulke situaties is een prijsverschil terug te brengen tot een iets andere specificatie of een meer of minder luxe uitvoering.

Voor een vergelijking van de kosten van leasing met die van eigen aanschaf, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de kosten van het gebruik van het voertuig. evofenedex-leden kunnen hierbij gebruikmaken van een exploitatiekostenbegroting toegesneden op het gebruik van de bestelauto.

De vergelijking moet zo veel mogelijk worden afgestemd op de inhoud van de desbetreffende leaseofferte. Zo vallen de brandstofkosten meestal buiten de overeenkomst. Ook bijvoorbeeld de kosten voor het bijvullen van smeerolie en het eigen risico van de verzekering zijn in vele leaseovereenkomsten voor rekening van de huurder (leasee).

De leaseovereenkomst kan ook bepaalde voordelen bieden die niet of moeilijk in geld te waarderen zijn. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een vervangend vervoermiddel bij langdurige reparaties. Ook zijn bij leasing wellicht besparingen mogelijk op de kosten voor beheer en administratie.


Voor een bestelauto moet u een aantal verzekeringen afsluiten:

 • voor de auto zelf (beperkte of uitgebreide schade)
 • voor de inzittenden
 • voor de lading
 • WA-verzekering (verplicht tot wettelijk minimumbedrag)
 • rechtsbijstand (niet verplicht)

Eigen vervoer

Kiezen voor eigen vervoer houdt ook in dat er kosten worden gemaakt voor de organisatie en het beheer van de vrachtauto (of het wagenpark). Dat betekent:

 • planning van de diverse ritten
 • indeling van de auto’s over de diverse ritten
 • kostenadministratie per voertuig en per chauffeur
 • administratie van de verrichte prestaties
 • efficiencybewaking
 • technisch materieelbeheer
 • personeelsbeheer

Let op:
Bestelauto's met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram vallen onder het Arbeidstijdenbesluit Vervoer en de Wet wegvervoer goederen. Het laadvermogen van een eventuele aanhangwagen wordt hierbij meegeteld.

Uitbesteden

Als het vervoer wordt uitbesteed aan een beroepsvervoerder kan dit volledig of gedeeltelijk worden overgedragen. Het bedrijf kan ervoor kiezen de ritplanning zelf te (blijven) doen.

De belangrijkste aandachtspunten die een rol spelen bij uitbesteden zijn:

 • producteisen: verpakkingsmogelijkheden, afmetingen en gewichten en samenlaadbaarheid met andere producten
 • markteisen: commerciële eisen die door het bedrijf en de afnemers worden gesteld, zoals levertijden, verpakkingsmethoden, minimale ordergrootte maar ook of de goederen moeten worden gemonteerd of geïnstalleerd
 • bereikbaarheidseisen: zowel van toepassing op de afzender als de afnemer: laad- en loszones en laad- en losperioden, de aanwezige infrastructuur, maximum toelaatbare afmetingen en gewichten op het aan- en afvoertraject
 • prognoses: verwachtingen over afzet- en productontwikkelingen
 • wettelijke voorschriften: Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit vervoer, Wet goederenvervoer over de weg, Arbowetgeving

Vervolgens kan een analyse worden gemaakt van de bestaande situatie, rekening houdend met seizoensinvloeden en omzetprognoses. Deze analyse moet worden gezet naast een soortgelijk onderzoek indien voor de andere optie wordt gekozen.

Als de inzet van materieel en personeel voor elk onderzocht alternatief bekend is, is het mogelijk om aan de hand van de kosten een keuze te maken tussen eigen vervoer, uitbesteden of een combinatie van beide.

  Onze adviseur Mark
  Contact

  Vragen over vervoer?

  Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder