No claim en polisvoorwaarden

Je moet niet alleen rekening houden met de brutopremie, maar ook met de no-claimkorting die daarover verleend wordt. Belangrijk is hoe snel en met welke stappen de no-claimkorting wordt opgebouwd en hoe de terugval in korting na een schade is opgebouwd.

Polisvoorwaarden

evofenedex heeft samen met de Boelaars & Lambert Groep eigen polisvoorwaarden ontwikkeld die meestal gunstiger zijn dan de voorwaarden van andere verzekeraars. Let op: de polisvoorwaarden van de evofenedex-autoverzekering wijken af van de voorwaarden van de autoverzekering uit het evofenedex-schadeverzekeringspakket voor ondernemers.


De toegestane afmetingen en massa's van voertuigen zijn in Nederland vastgelegd in de Regeling Voertuigen. Voor lading en het uitsteken daarvan gelden andere regels.

  • De toegestane afmetingen en massa's voor vrachtauto's en zware aanhangers zijn binnen de EU geharmoniseerd.
  • Voor bestelauto's en lichte aanhangwagens is er geen harmonisatie.
  • De Regeling Voertuigen regelt onder andere de afmetingen van bedrijfsauto's en combinaties. Bedrijfsauto's zijn bestelauto’s, vrachtauto's en autobussen.
  • De wettelijke afmetingen van bestelauto's zijn (nagenoeg) gelijk aan die van vrachtauto's.
  • De toegestane maximummassa van een bestelauto of trekker mag niet meer bedragen dan de fabrikant van het voertuig heeft aangegeven en nooit meer dan 3,5 ton.
  • De wettelijk toegestane maximumasdruk (of: aslast) is voor bestelauto's niet van belang.
  • Voor de toegestane massa van de combinatie gelden wel regels.
Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder