No-claimkorting

De premie wordt lager als je geen claim indient.

Meestal wordt de korting jaarlijks verhoogd en verrekend met de premie voor het nieuwe verzekeringsjaar. Na één of twee schades wordt de korting verminderd. Bij een slecht schadeverloop is zelfs een premietoeslag mogelijk. Er zijn verschillende tabellen mogelijk. Deze staan in de polisvoorwaarden.

Schadevrij

Je hebt recht op no-claimkorting als een verzekeringsjaar schadevrij is. Schadevrij betekent dat je geen schade meldt of zou moeten melden. Is een gemelde schade verhaald of is geen uitkering gedaan, dan wordt alsnog gesproken van een schadevrij jaar en wordt de korting hersteld. Ook bestaat soms de mogelijkheid om korting te herstellen door het schadebedrag terug te betalen aan jouw verzekeringsmaatschappij.

Niet elke schade is van invloed op de no-claimkorting. Meestal wordt de korting niet aangepast als een schade wordt gemeld die wordt vergoed onder de beperkte cascoverzekering. Ook de kosten die vallen onder de hulpverlening hebben geen invloed op de no-claimkorting.

Royementsverklaring

Je ontvangt van jouw huidige verzekeringsmaatschappij een royementsverklaring als je de verzekering opzegt. Op grond van deze verklaring verleent uw nieuwe verzekeringsmaatschappij je een no-claimkorting die gebaseerd is op het aantal schadevrije jaren dat vermeld is in deze verklaring. Soms is ook premiekorting mogelijk zonder royementsverklaring, hoewel dat niet de bedoeling is.

Resultatenkorting

Bij de verzekering van wagenparken wordt meestal geen no-claimkorting gehanteerd, maar een resultatenkorting

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder