Polisvoorwaarden

Voorwaarden kunnen per soort voertuig verschillen. In veel gevallen bestaan ze uit drie of meer onderdelen:

 • algemene voorwaarden
  • definities
  • verzekeringsduur en verlenging van de verzekering
  • opzegging
  • premiebetaling en premieterugbetaling
  • no-claimkorting
  • schademelding (soms ook bij de bijzondere voorwaarden)
  • algemene uitsluitingen
 • bijzondere voorwaarden voor de WA-verzekering
  • meeverzekerde risico’s
  • uitsluitingen
  • schaderegeling
  • eigen risico (soms bij de algemene voorwaarden)
 • bijzondere voorwaarden voor de verzekering van de schade aan het voertuig
  • verzekerde risico’s
  • uitsluitingen
  • schaderegeling
  • eigen risico (soms bij de algemene voorwaarden)
 • bijzondere voorwaarden voor de hulpverlening
  • persoonlijke hulpverlening
  • technische hulpverlening
 • eventueel de bijzondere voorwaarden voor de inzittenden- of rechtsbijstandverzekering

Algemene en bijzondere voorwaarden

De algemene en bijzondere voorwaarden worden soms uitgebreid of beperkt. Dat gebeurt door een of meer clausules te gebruiken. In plaats van losse bijlagen wordt gewerkt met clausulebladen met daarop een groot aantal (genummerde) clausules. Alleen de clausules die op het polisblad staan, zijn voor de verzekerde van toepassing.

Polisblad

Op het polisblad staan de variabele gegevens vermeld, zoals:

 • gegevens van de verzekeringsnemer
 • gegevens van het verzekerde voertuigen en een eventuele aanhangwagen
 • het verzekerde bedrag voor WA en voor schade aan de auto
 • verzekerde risico’s (WA, casco, rechtsbijstand, inzittenden)
 • welke polisvoorwaarden en clausules van toepassing zijn
 • eventueel de toepasselijkheid van hulpverlening
 • premie en vervaldata

 

  Onze adviseur Mark
  Contact

  Vragen over vervoer?

  Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder