Polisvoorwaarden WA

De bijzondere polisvoorwaarden voor de WA-verzekering regelen:

  • de verzekeringsdekking
  • de specifieke uitsluitingen en
  • de afwikkeling van WA-schades

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voor de omschrijving van de dekking van de WA-verzekering, wordt meestal aansluiting gezocht bij de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Behalve de schade die hieruit voortvloeit, vergoedt de verzekeringsmaatschappij de kosten van verweer tegen een niet gegronde aanspraak door een derde. Als de verzekerde voor de rechter wordt gedaagd om de schade te vergoeden, verleent de verzekeringsmaatschappij hiervoor rechtsbijstand, maar niet de eventuele boete.

Borgsom

Ook verstrekt de verzekeringsmaatschappij een borgsom als een overheid dat verlangt. Er zijn verzekeraars die ook een borgsom verstrekken als die geëist wordt door een slachtoffer.

Verder bevat dit deel van de polis:

  • een ‘sistercarclausule’ en
  • een omschrijving van de schadevergoeding voor kleding en handbagage van de chauffeur

In de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor de WA-verzekering staan meestal de specifieke uitsluitingen voor WA-schade.

Verplichtingen

De polis noemt een aantal verplichtingen waaraan de verzekeringnemer na een schade met het voertuig moet voldoen. Voorop staat dat hij de schade direct meldt aan de verzekeringsmaatschappij. Ook als hij meent dat de schade niet door zijn schuld is ontstaan. De verzekeringsmaatschappij zal de schadevergoeding rechtstreeks regelen met de tegenpartij.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder