Premie en premiebetaling

De premie voor de WA-verzekering van de auto wordt meestal gebaseerd op:

 • de cataloguswaarde (personenauto’s)
 • de totaal toegestane massa (bestel- en vrachtauto’s); deze staat vermeld op deel 1a van het kentekenbewijs

Cascoverzekering

De premie voor de cascoverzekering wordt meestal gebaseerd op de catalogusprijs van de auto. Daarbij moet de waarde van bepaalde extra’s en accessoires worden opgeteld. Sommige accessoires zijn gratis meeverzekerd; dit verschilt per polis. Voor bedrijven die de btw en de bpm kunnen verrekenen, wordt de catalogusprijs exclusief deze belastingen gehanteerd.

Voor de cascoverzekering gaje uit van de catalogusprijs, ook al heb je veel minder voor de auto betaald. Je bent onderverzekerd als je in plaats daarvan het aankoopbedrag verzekert. De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan eventueel slechts een evenredig deel van het schadebedrag. De autoverzekering van evofenedex gaat niet uit van de catalogusprijs, maar van het factuurbedrag van de (nieuwe) auto.

Kortingen

Op de berekende premie zijn nog verschillende kortingen mogelijk:

 • kilometerkorting voor personenauto’s en soms voor bestelauto’s:
  deze wordt verleend als er per jaar minder dan 10.000, 15. 000 of 20.000 km met de auto wordt gereden
 • streekkorting voor personenauto’s:
  voor bedrijven gevestigd in de noordelijke provincies, Zeeland en soms de kop van Noord-Holland en de Zuid-Hollandse eilanden, de Veluwe en de Achterhoek
 • wagenparkkorting:
  bij het verzekeren van meer dan tien (personen-, bestel- en vracht-) auto’s van het bedrijf; soms inclusief de auto’s van de werknemers
 • korting voor een hoger vrijwillig eigen risico
 • looptijdkorting voor verzekeringscontracten met een looptijd van langer dan één jaar.

In perioden van grote concurrentie komen er voor personenauto’s allerlei andere kortingen bij, zoals bouwjaarkorting, veiligheidskorting en vrouwenkorting

Toeslagen

Behalve kortingen zijn er toeslagen mogelijk:

 • voor (bestel- en) vrachtauto’s waarmee ook buiten Nederland wordt gereden
 • voor bestel- en vrachtauto’s waaraan een aanhangwagen wordt gekoppeld (geldt niet voor de autoverzekering van evofenedex)
 • voor bestel- en vrachtauto’s die voor bepaalde werkzaamheden worden gebruikt, zoals verhuur, beroepsvervoer, koeriersdiensten
 • voor vrachtauto’s die worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • bij betaling van de premie in termijnen

Je kunt de premie beperken door vrijwillig een hoger eigen risico af te spreken. Echt aantrekkelijk is een extra eigen risico in veel gevallen niet. De premiekorting is meestal beperkt en wordt bovendien verminderd met de no-claimkorting.

Betaling

De premie wordt per jaar berekend. Tegen een toeslag is bij veel verzekeringsmaatschappijen betaling in termijnen mogelijk. Je moet de premie op tijd betalen. Meestal stuurt de verzekeringsmaatschappij je een nota. Betaal je niet, dan ontvang je na de vervaldatum een aanmaning. Laat je ook deze onbetaald dan schort de verzekeringsmaatschappij de dekking op tot je betaald hebt. Dit kan betekenen dat een schade die ontstaat in de opschortingsperiode niet wordt vergoed of - als het een WA-schade is - op jou kan worden verhaald.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder