Binnenvaart incidenten

Waldhof (2011) - binnenvaartschip met zwavelzuur gekapseisd

Op 13 januari 2011 kapseisde het met zwavelzuur geladen binnenvaartschip Waldhof op de Rijn nabij de Lorelei, waarna het zonk. Vanwege de gevaarlijke lading en de positie van het gezonken schip ten opzichte van de vaargeul, raakte deze weken gestremd. Pas op 14 februari werd de vaart op de Rijn weer vrijgegeven. Nader onderzoek wees uit dat het schip verkeerd en te zwaar was beladen.

Sluis Eefde (2012) - sluisdeur valt naar beneden

In de nacht van 2 op 3 januari 2012 viel een sluisdeur naar beneden, waardoor de sluis ettelijke weken was gestremd. Uit TNO-onderzoek is gebleken dat het naar beneden vallen van de sluisdeur bij Eefde vrijwel zeker is veroorzaakt door het bezwijken van een draadstang van de sluisdeur. Deze draadstang is bij de renovatie in 2003 vernieuwd met een geplande levensduur van 30 jaar. De constructie bleek de wisselende krachten bij het heffen niet aan te kunnen.

Rijkswaterstaat kan aansprakelijk worden gesteld

In het 115 pagina’s tellende TNO-rapport staat dat de in 2003 gerenoveerde bevestigingsconstructie van de sluisdeur niet goed was ontworpen. Het rapport geeft evofenedex aanleiding om voorlopig te concluderen dat Rijkswaterstaat, als eigenaar en beheerder van de sluis, aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die de gedupeerde ondernemers hebben geleden.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder